top of page
oranjezon-DSC00502.JPG

4,5 hectare grasland

6 Galloway koeien

249 kippen

1111 fruitbomen

99 notenbomen

3333 accumulatiebomen

en een toenemend aantal deelnemers

Het avontuur Oranjehof is begonnen...

Oranjehof

“Met Oranjehof willen we hoogproductief en een perfecte verbinding tussen natuur en landbouw zijn”

 

Het was 2019 toen we met deze regeneratieve boerderij zijn gestart. Op een magische plek op Walcheren, op de grens tussen het natuurgebied Oranjezon en de achterliggende landerijen. Een plek waar uitlopers van het schrale duinzand de klei ontmoeten en waar iedere nacht tientallen, soms wel honderd, herten en reeën het gebied passeren. 

 

Dit is een plek waar innovatieve landbouw aan soortenrijkdom gaat bijdragen en waar de toenemende soortenrijkdom gaat bijdragen aan toenemende productie. Dit doen we door de werking van natuurlijke processen te optimaliseren waardoor het systeem als geheel steeds vruchtbaarder wordt. Het geheel is zo ontworpen en georkestreerd dat alle soorten in staat worden gesteld om het geheel in het ophopen van energie, in productie van voedsel en creëren van biodiversiteit steeds succesvoller te maken.

DSC01852_edited.jpg

steeds meer opneembaar voedsel

steeds meer wormen

steeds meer pissebedden

steeds meer bodemschimmels

steeds meer bodemvruchtbaarheid

steeds meer biodiversiteit

en steeds meer productie

“Wij zijn een bende mensen die hier samen een succes van maken”

 

Oranjehof is één boerderij met vele boeren, wij boeren hier met een groeiende groep die uit deelnemers bestaat. Het is een plek waar we voor onszelf hoogwaardig voedsel produceren. Ondermeer (producten uit) appels, peren, kweeperen, pruimen, meidoornbessen, duindoornbessen, noten, eieren en hout. En Jan heeft er ook de Galloway koeien. En terwijl wij produceren wordt aan oplossingen van maatschappelijke opgaven meewerken. Aan oplossingen in ondermeer biodiversiteit, bodem, water, gezondheid en voedselzekerheid.

 

Hier kunnen we kennis en vaardigheden die verloren zijn gegaan opnieuw opdoen en al doende plezier maken en het ecosysteem steeds meer verrijken. Dit is een plek waar we hier zelf een succes van kunnen maken.  Een vruchtbare voedingsbodem waaruit weer nieuw leven en weer nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Wij verkopen (voorlopig nog) niets, wij verdelen de oogst, ieder gaat met een deel van de oogst naar huis. 

“We maken gebruik van de hightech van het leven zelve”

 

Er zijn nieuwe oplossingen nodig. Met Oranjehof willen we laten zien dat landbouw en natuur heel goed samen gaan. Dat méér natuur méér en hoogwaardiger voedsel kan betekenen en dat mensen wel degelijk aan het succes van andere soorten kunnen bijdragen. Wij doen dit zonder grondbewerking, zonder bemesting en ook en zonder irrigatie maar met methoden die door innovatieve boeren reeds beproefd zijn. Wij doen dit niet door natuur te beschermen maar door aan het succes van andere soorten bij te dragen.

DSC01713_edited.jpg

steeds meer co-creatie

steeds meer veerkracht

steeds meer gezondheid

steeds meer belevingswaarden

steeds meer verbinding

steeds meer inspiratie

en steeds meer plezier ;-)

“Oranjehof is voor mensen die zelf voedsel willen telen en van biodiversiteit een succes willen maken"

Is Oranjehof misschien iets voor jou? Kom eens kennismaken.

Anker 1

Wij zoeken part-time kippenboeren

Wij zoeken mensen die zin hebben om ongeveer 1x per week voor de kippen te zorgen. De kippen zijn er nu nog niet maar we willen er graag mee starten. We willen klein beginnen en geleidelijk naar 249 kippen doorgroeien.

 

De kippen volgen in mobiele stallen de koeien op. Zij eten de insecten in de mest en het jonge gras dat net weer opkomt. Zij zijn het slotstuk in deze creatiecaravaan. Heb jij misschien zin om hier aan deel te nemen, wil je hier meer over weten, stuur dan even een berichtje.

Veel gestelde vragen

 

Waarom doen jullie dit?

Wij doen dit omdat we het leuk vinden, omdat het kan en nodig is. We leven in een wereld in transitie en we hebben hier de kans en de luxe om er zelf iets aan te doen. 

 

Waarom zou ik meedoen?

Sommigen doen mee om aan verandering bij te dragen, anderen doen mee omdat ze graag buiten zijn. Weer anderen doen mee om nieuwe methoden aan te leren. Oranjehof is sowieso een prachtig stukje Zeeland om gewoon te zijn.

 

Meedoen, zit ik dan ergens aan vast?

Je bent heel welkom om ter verkenning eens aan een eerste meewerkdag deel te nemen, je zit nergens aan vast. We vragen wel om een stukje toewijding. 

 

Wat kweken jullie daar?

We kweken nu vooral appels, peren, kweeperen, pruimen, meidoornbessen, duindoornbessen, noten en hout. Er zijn de Galloway koeien en straks ook kippen.

 

Lukt dat wel met al die herten en die schrale grond?

We zitten hier inderdaad met een grote uitdaging maar vinden het juist om die reden interessant om het hier te doen. Als het hier kan kan het overal. De bomen groeien samen met stekelige struiken op, zo zijn ze straks tegen vraat beschermd. En we planten ze samen met planten die water(damp) uit de atmosfeer kunnen halen waardoor ze droge zomers overbruggen. Door het voortdurende mulchen en de slimme begrazingsmethoden zullen we zelfs deze schrale bodem steeds vruchtbaarder krijgen. 

 

Hoe komen jullie hiervan rond?

Wij doen dit naast ons bestaande werk, het geeft ons geen verdienmodel daarvoor is de bodem nu nog te schraal en de bomen nog te klein. Maar het geeft ons wel plezier en inzichten en straks wanneer de bomen groter zijn ook veel hoogwaardig voedsel. Wij zien dit vooral als deel van een wereld in transitie. En we zien het ook als een begin van waaruit later nieuwe eco-effectieve verdienmodellen kunnen ontstaan. Hier of op andere plekken.

 

Waar halen jullie de mosterd vandaan?

Wij laten ons vooral door het geweldige werk van innovatieve boeren inspireren, Zoals Ernst Götsch, Joel Salatin en Mark Shepard. Zij hebben op hun bedrijf verrijkende productie met verrijkende biodiversiteit verenigd. Het zijn boeren die zonder input van meststoffen, energie, water en chemie extreem rijke voedselproducerende ecosystemen hebben ontwikkeld. Door ecosysteemprocessen (vooral processen van transformatie en accumulatie) te optimaliseren. 

 

Verrijken van de bodem en de biodiversiteit, hoe doen jullie dat?

Dit verrijken doen we in de eerste plaats door natuurlijke creatiepatronen te optimaliseren. Door in te zetten op maximale fotosynthese door veel bomen te planten en zo veel energie te oogsten. En door in te zetten op hoogwaardige transformatie (spijsvertering) van deze opgehoopte biomassa. In de praktijk doen we dit door de dieren in slimme begrazingspatronen in te zetten en door zomersnoei van de bomen en hiermee te mulchen en zo het bodemleven in steeds meer opneembaar voedsel te voorzien. Zo wordt het bodemleven steeds talrijker en in het verrijken van bodem steeds succesvoller.

 

Van wie is de grond?

De grond is van Erik en hij heeft de grond voor dit doel beschikbaar gesteld.

 

Waarom die hekken?

De hekken zijn er tijdelijk om de herten en reeën buiten te houden nu de bomen nog klein en kwetsbaar zijn. Wij verwachten dat we de hekken over enkele jaren wanneer de beplanting meer volgroeid is kunnen weghalen.

 

Kan ik bij jullie iets kopen?

Wij verkopen (voorlopig nog) niets. Alle oogst wordt onder de deelnemers verdeeld. Je kunt wel vriend worden en in de zomer in een feestelijke zetting van de producten meesmullen. Hierover later meer.

bottom of page