top of page
teamingwithlife06_edited_edited.jpg

the joy of creating vivacious environments by

TEAMING WITH LIFE

Het aanbod
Cursussen en workshops
Leer ecosystemen in hun hoogste potentieel te laten stromen...

zomerkamp regeneratieve landbouw bij Boeren in het Bos

regeneratie met syntropische landbouw

Landschappen verrijken, biodiversiteit creëren en succesvol voedsel produceren

rondleidingen en excursies

In voedselbossen en agroforestry systemen

regeneratie en regeneratieve landbouw in modules

regeneratie met syntropische landbouw - v.a. september 2024

Landschappen verrijken, biodiversiteit creëren en succesvol voedsel produceren

teamingwithlife79_edited_edited.jpg
Createability
beee.png
De efficiëntie van biodiversiteit
teamingwithlife110.jpg
De mens als nuttige soort
treee.png
Voedselbos &
Agroforestry

Van circulair naar creatiegewijs.

Van sustainability naar createability.

Van 'survival of the fittest' naar

leven als extreem efficiënte creatiepatronen zien.

Van een kleine ecologische voetafdruk naar een grote ecologische voetafdruk met een positief effect.

Steeds rijker wordende voedselsystemen.

JOS - de mens als nuttige soort

In deze debuut eco-doc van filmmaker Henk van den Doel, laat Jos zien hoe wij mensen onszelf weer kunnen inzetten als datgeen wij in de diepste essentie zijn: Een nuttige soort.

Een film gemaakt door Henk van den Doel met muziek van Jelle Wierda.

“Vanaf het moment dat ik inzag dat het leven op Aarde ooit heel primitief “begonnen is" en hieruit gedurende lange tijd steeds meer leven is ontstaan en hierin steeds meer energie is opgehoopt, liep ik vast in het circulaire gedachtegoed, ging ik op zoek naar creatiepatronen en werd biodiversiteit efficiëntie pur sang”.  - Jos Willemsen

Wat we doen

Het hervinden van de mens-natuur relatie is misschien wel de belangrijkste opgave van deze tijd. Hoe kunnen wij ons als mens tot natuur verhouden op een wijze die opnieuw verrijkt en creatief is? Een wijze die een meerwaarde biedt voor het natuurlijk leven én verrijkt in voedsel, grondstoffen en energie. Met 'Teaming With Life' delen we in kennis en voorzien we in ruimte om hierin vaardigheden en plezier op te doen.

 

Met 'Teaming With Life' wordt ingezet op het ontstaan van een groeiende groep mensen welke is uitgerust om met planten en dieren samen te werken en zo de aarde weer vruchtbaar te maken. Hierin draait alles rond creatiepatronen, de patronen waarlangs leven evolueert, creëert en uitdijt. Het zijn deze creatiepatronen die nu vaak ontwricht zijn en welke we met 'Teaming With Life' onderzoeken, activeren en benutten in het toewerken naar een steeds rijker wordende wereld.

TWL5596.jpg
Anker 2
Voedselbos en agroforestry, steeds rijker wordende voedselsystemen

Voedselbos en agroforestry hebben in heel korte tijd aan veel belangstelling gewonnen. Steeds meer mensen zien hierin praktische manieren om voedselproductie op een herstellende wijze te organiseren en de relatie tussen mens en natuur opnieuw vorm te geven.

Voor de tuinier is een voedselbos een heel frisse manier om rijk en gezond voedsel te kweken. Voor de landbouwer zijn voedselbos en agroforestry efficiënte manieren om natuurlijke processen te benutten en de productie te verhogen zonder van kunstmest en chemische middelen afhankelijk te zijn. Voor de natuurbeheerder zijn het heel praktische manieren om natuur met landbouw te verenigen en zo het natuurlijk voedselweb ook buiten de grenzen van natuurgebieden actief te vergroten. 

Jos over Jos

 

‘Mijn werkzame leven is begonnen met het ontwerpen en aanleggen van landschappen en tuinen. Hierin werkte ik vaak aan zo genaamde duurzame opgaven. Ik herinner mij nog goed het moment dat ik de gevestigde kringlooptheorie in vraag stelde. 

 

In mijn hoofd groeide het besef dat leven veel mooier en veel rijker is dan het simpel ronddraaien in circulaire patronen, leven creëert, het leven op deze planeet is doorheen de evolutie (gedurende lange tijd) steeds meer uitgedijd. Het was dit besef dat mijn leven heel intens veranderd heeft. Sinds die dag wil ik weten hoe leven zich verrijkt. Zo verschoof mijn focus van het beschermen van soorten naar het creëren van meer leven en van het omgaan met schaarste naar het creëren van overvloed.

Nu werk ik vooral aan het ontwerpen en ontwikkelen van verrijkende landschappen en schrijf en vertel ik over wat mij het allermeest beweegt en motiveert. Over wat ik graag createability noem: “Giving life the ability to create ever more life!”.

Hierin werk ik samen met mensen, maar vooral ook met planten en met dieren die ieder over eigen specifieke talenten beschikken in het opbouwen van een steeds rijker wordende wereld.’

bottom of page