THE JOY OF CREATING VIVACIOUS ENVIRONMENTS

BY TEAMING WITH LIFE

CURSUSSEN & WORKSHOPS
Createability

 

Van circulair naar creatiegewijs.

Van sustainability naar createability.

beee.png
De efficiëntie van biodiversiteit

Van 'survival of the fittest' naar

leven als extreem efficiënte creatiepatronen zien.

teamingwithlife-createability2.jpg
De mens als nuttige soort

Van een kleine ecologische voetafdruk naar een grote ecologische voetafdruk met een positief effect.

treee.png
Voedselbos &
Agroferestry

Steeds rijker wordende voedselsystemen.

Leven laten stromen, zo krachtig als je kan
 
Wat we doen

Het hervinden van de mens-natuur relatie is misschien wel de belangrijkste opgave van deze tijd. Hoe kunnen wij ons als mens tot natuur verhouden op een wijze die opnieuw verrijkt en creatief is? Een wijze die een meerwaarde biedt voor het natuurlijk leven én verrijkt in voedsel, grondstoffen en energie. Met 'Teaming With Life' delen we in kennis en voorzien we in ruimte om hierin vaardigheden en plezier op te doen.

 

Met 'Teaming With Life' wordt ingezet op het ontstaan van een groeiende groep mensen welke is uitgerust om met planten en dieren samen te werken en zo de aarde weer vruchtbaar te maken en de opwarming van de aarde weer terug te draaien. In de cursussen en workshops die we hiervoor aanbieden, draait alles rond creatiepatronen, de patronen waarlangs leven evolueert, creëert en uitdijt. Het zijn deze creatiepatronen die nu vaak ontwricht zijn en welke we met 'Teaming With Life' onderzoeken, activeren en benutten in het toewerken naar een steeds rijker wordende wereld.

7 september

De extreme efficiëntie van biodiversiteit

Een diepzeeduik in de patronen en de efficiënties van het leven zelf.

10 september

Voedselbos basiscursus

 

Voor wie privé of professioneel met voedselbos wil starten

4 oktober 

Voedselbos kennismaking

in drie uur tijd, is een voedselbos iets voor mij?

15 oktober

Voedselbos & Agroforestry specialisatiecursus

Diepduiken in het optimaliseren en benutten van natuurlijke creatiepatronen

 

“There is a force in the universe, which, if we permit it, will flow through us and produce miraculous results.”

Mahatma Gandhi

TEAMING WITH LIFE

CREATIEPATRONEN BENUTTEN

 
Voedselbos en agroforestry, steeds rijker wordende voedselsystemen

Voedselbos en agroforestry hebben in heel korte tijd aan veel belangstelling gewonnen. Steeds meer mensen zien hierin praktische manieren om voedselproductie op een herstellende wijze te organiseren en de relatie tussen mens en natuur opnieuw vorm te geven.

Voor de tuinier is een voedselbos een heel frisse manier om rijk en gezond voedsel te kweken. Voor de landbouwer zijn voedselbos en agroforestry efficiënte manieren om natuurlijke processen te benutten en de productie te verhogen zonder van kunstmest en chemische middelen afhankelijk te zijn. Voor de natuurbeheerder zijn het heel praktische manieren om natuur met landbouw te verenigen en zo het natuurlijk voedselweb ook buiten de grenzen van natuurgebieden actief te vergroten. 

Voedselbron Graauw

Het voedselbos van Voedselbron Graauw is aangelegd in een mooie, oude hoogstam boomgaard in de polders van Oost-Zeeuws-Vlaanderen op een steenworp afstand van het Verdronken land van Saeftinghe, niet ver van Antwerpen en Gent, en niet ver van de zee. 

Het voedselbos en de pas vernieuwde schuur lenen zich bijzonder goed voor het ontvangen van groepen en het organiseren van aan voedsel gerelateerde events. 

1/2

Jos over Jos

 

‘Mijn werkzame leven begon met het ontwerpen en aanleggen van landschappen en tuinen. Hierin werkte ik vaak aan zo genaamde duurzame opgaven. Ik herinner mij nog goed het moment dat ik de gevestigde kringlooptheorie in vraag stelde. 

 

In mijn hoofd groeide het besef dat leven veel mooier en veel rijker is dan het simpel ronddraaien in circulaire patronen. Het was dit besef dat mijn leven heel intens veranderd heeft. Ik wilde weten hoe leven zich verrijkt. Zo verschoof mijn focus van het beschermen van soorten naar het creëren van meer leven en van het omgaan met schaarste naar het creëren van overvloed.

Nu werk ik vooral aan het ontwerpen en ontwikkelen van verrijkende landschappen en schrijf en vertel ik over wat mij het allermeest beweegt en motiveert. Over wat ik graag createability noem: “Giving life the ability to create ever more life!”.

Hierin werk ik samen met mensen, maar ook met planten en met dieren die ieder over eigen specifieke talenten beschikken in het opbouwen van een steeds rijker wordende wereld.’

© 2019 published by teamingwithlife.info