Leven laten stromen, zo krachtig als je kan!
teamingwithlife79_edited_edited.jpg
Createability
beee.png
De efficiëntie van biodiversiteit
teamingwithlife110.jpg
De mens als nuttige soort
treee.png
Voedselbos &
Agroforestry

 

Van circulair naar creatiegewijs.

Van sustainability naar createability.

Van 'survival of the fittest' naar

leven als extreem efficiënte creatiepatronen zien.

Van een kleine ecologische voetafdruk naar een grote ecologische voetafdruk met een positief effect.

Steeds rijker wordende voedselsystemen.

 
Wat we doen

Het hervinden van de mens-natuur relatie is misschien wel de belangrijkste opgave van deze tijd. Hoe kunnen wij ons als mens tot natuur verhouden op een wijze die opnieuw verrijkt en creatief is? Een wijze die een meerwaarde biedt voor het natuurlijk leven én verrijkt in voedsel, grondstoffen en energie. Met 'Teaming With Life' delen we in kennis en voorzien we in ruimte om hierin vaardigheden en plezier op te doen.

 

Met 'Teaming With Life' wordt ingezet op het ontstaan van een groeiende groep mensen welke is uitgerust om met planten en dieren samen te werken en zo de aarde weer vruchtbaar te maken. Hierin draait alles rond creatiepatronen, de patronen waarlangs leven evolueert, creëert en uitdijt. Het zijn deze creatiepatronen die nu vaak ontwricht zijn en welke we met 'Teaming With Life' onderzoeken, activeren en benutten in het toewerken naar een steeds rijker wordende wereld.

Cursussen en workshops

10 september

Voedselbos rondleiding

 

Is een voedselbos

iets voor mij

14 september

Masterclass regeneratieve landbouw

Syntropische landbouwmethoden toepassen in voedselbosbouw, agroforestry, permacultuur ea.

6 oktober

Eco-effectief ondernemen

 

Ondernemen met de mens als nuttige soort

20 oktober

De extreme efficiëntie van biodiversiteit

Leven niet langer als

'survival of the fittest'

maar als extreem efficiënte creatiepatronen zien

 

Dit is een uitnodiging om het weefsel waarin wij leven als een scheppend creatieweb te begrijpen, biodiversiteit als efficiëntie en licht als voortdurend voedende bron. Van materie naar energiematerie, van ge-dijend naar uit-dijend, van leren met beperkte voorraden om te gaan naar overvloed creëren...

TEAMING WITH LIFE

CREATIEPATRONEN BENUTTEN

 
Voedselbos en agroforestry, steeds rijker wordende voedselsystemen

Voedselbos en agroforestry hebben in heel korte tijd aan veel belangstelling gewonnen. Steeds meer mensen zien hierin praktische manieren om voedselproductie op een herstellende wijze te organiseren en de relatie tussen mens en natuur opnieuw vorm te geven.

Voor de tuinier is een voedselbos een heel frisse manier om rijk en gezond voedsel te kweken. Voor de landbouwer zijn voedselbos en agroforestry efficiënte manieren om natuurlijke processen te benutten en de productie te verhogen zonder van kunstmest en chemische middelen afhankelijk te zijn. Voor de natuurbeheerder zijn het heel praktische manieren om natuur met landbouw te verenigen en zo het natuurlijk voedselweb ook buiten de grenzen van natuurgebieden actief te vergroten. 

Voedselbron Graauw

Het voedselbos van Voedselbron Graauw is aangelegd in een mooie, oude hoogstam boomgaard in de polders van Oost-Zeeuws-Vlaanderen op een steenworp afstand van het Verdronken land van Saeftinghe, niet ver van Antwerpen en Gent, en niet ver van de zee. 

Het voedselbos en de pas vernieuwde schuur lenen zich bijzonder goed voor het ontvangen van groepen en het organiseren van aan voedsel gerelateerde events. 

“Vanaf het moment dat ik inzag dat het leven op Aarde ooit heel primitief “begonnen is" en hieruit gedurende lange tijd steeds meer leven is ontstaan en hierin steeds meer energie is opgehoopt, liep ik vast in het circulaire gedachtegoed, ging ik op zoek naar creatiepatronen en werd biodiversiteit efficiëntie pur sang”. 

Jos over Jos

 

‘Mijn werkzame leven is begonnen met het ontwerpen en aanleggen van landschappen en tuinen. Hierin werkte ik vaak aan zo genaamde duurzame opgaven. Ik herinner mij nog goed het moment dat ik de gevestigde kringlooptheorie in vraag stelde. 

 

In mijn hoofd groeide het besef dat leven veel mooier en veel rijker is dan het simpel ronddraaien in circulaire patronen, leven creëert, het leven op deze planeet is doorheen de evolutie (gedurende lange tijd) steeds meer uitgedijd. Het was dit besef dat mijn leven heel intens veranderd heeft. Sinds die dag wil ik weten hoe leven zich verrijkt. Zo verschoof mijn focus van het beschermen van soorten naar het creëren van meer leven en van het omgaan met schaarste naar het creëren van overvloed.

Nu werk ik vooral aan het ontwerpen en ontwikkelen van verrijkende landschappen en schrijf en vertel ik over wat mij het allermeest beweegt en motiveert. Over wat ik graag createability noem: “Giving life the ability to create ever more life!”.

Hierin werk ik samen met mensen, maar vooral ook met planten en met dieren die ieder over eigen specifieke talenten beschikken in het opbouwen van een steeds rijker wordende wereld.’