top of page
TWL-4455_edited.jpg

Masterclass regeneratieve landbouw

Syntropische landbouwmethoden toepassen in (voedsel)bosbouw, agroforestry, permacultuur en andere vormen van regeneratieve landbouw

Steeds meer productie door steeds meer biodiversiteit en steeds meer biodiversiteit door steeds meer productie?Regeneratieve landbouw is de manier om gedegradeerde landschappen opnieuw vruchtbaar te maken. 

Agroforestry, voedselbosbouw, permacultuur, holistische begrazing, het zijn enkele van de vormen die zich onder regeneratieve landbouw kunnen scharen. Ook syntropische landbouw is een vorm van regeneratieve landbouw.

In deze training gaan we de syntropische landbouw uitlichten. Syntropische landbouw bevat een set van principes en methoden die in het spectrum van regeneratieve landbouw uniek zijn en nog weinig worden toegepast. Andere vormen van regeneratieve landbouw kunnen hiermee innoveren en zo in landschapsherstel en in productie nog succesvoller zijn.

De opneembaarheid van mineralen neemt toe, het vermogen tot het vasthouden van water neemt toe, het vermogen tot  het oogsten van water neemt toe, de energiewaarde neemt toe, kortom productie en biodiversiteit nemen toe. Allemaal zonder input maar met een heldere en zorgvuldige optimalisatie van natuurlijke creatiepatronen. Syntropische landbouw biedt zo krachtige antwoorden op verschillende landbouwproblemen.

Deze training is speciaal voor wie al in voedselbosbouw, agroforestry, permacultuur of bos-en natuurbeheer is ingewijd. Voor wie meer wil weten over het herkennen en benutten van natuurlijke creatiepatronen en hoe door eigen ingrijpen (voedsel)bossen en agroforestry systemen steeds veerkrachtiger, productiever én biodiverser gemaakt kunnen worden. Hiervoor duiken we diep in de patronen van ecosysteemprocessen waarin we leven niet langer als “survival of the fittest” maar als extreem efficiënte creatiepatronen zien.

DSC00896kl_2.jpg

Alles verandert wanneer je aan de talenten van andere soorten bijdraagt en zo in leven de extreem efficiënte creatiepatronen gaat zien...

Data, locatie en investering:

 

Een vierdaagse training, 14, 15, 23 en 24 september  2022, van 10.00 tot 16.30 in Graauw

 

* Kun je nu niet maar wil je wel een teken krijgen zodra de volgende training wordt ingepland? Stuur dan even een berichtje met het contactformulier. 

Adres Voedselbron Graauw: Dwarsstraat 9 4569 PB Graauw - NL 

Kosten € 360,- p.p. of 660,- p.2p.  incl. btw *

Aanbetaling € 100,- p.p.

Inclusief heerlijke voedselbos lunch 4x

Overnachten in eigen tent is mogelijk, 15,- per nacht.

Minimum 10 deelnemers, maximum 20 deelnemers

* Ben je gehinderd door een te kleine beurs? Stuur dan een berichtje we kijken dan wat mogelijk is.

Aanmelden:

Aanmelden kan door inschrijven met het contactformulier en overschrijving van de aanbetaling. 

Drie weken voor aanvang van de cursus berichten wij of de cursus zal doorgaan of dat we de cursus uitstellen. Je kunt dan tot definitieve deelname beslissen en overboeken op IBAN NL64 TRIO 0391 1671 97 

t.n.v. Jos Willemsen landschapsproducties o.v.v. je naam, de cursus en de cursusdatum

Bij afzegging van deelname binnen 48 uur voor aanvang, wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht (wordt 50% terug gestort). Bij annulering door Teaming With Life wordt de volledige som teruggestort. 

mensaap syntropyl.jpg

Veel van de in deze cursus voorgestelde methoden komen uit de syntropische landbouw voort

Een cursus met Jos Willemsen 

Jos heeft dertig jaar ervaring in landschappelijke projecten en in het observeren van ecosysteemprocessen. In 2017 en 2019 is Jos bij Ernst Götsch in de leer geweest en sindsdien zijn verschillende projecten in Nederland, België en Africa met syntropische methoden aangelegd.

Mee te nemen:

- Schoeisel of laarzen en kledij geschikt voor nat weer 

- Een notitieboek en schrijfgerei

Programma

1 Het weefsel waarin wij leven beter begrijpen

- Alles als expressies van energie begrijpen

- Patronen van energie en patronen van ecosysteemprocessen

- Bijschaven van gangbare verkeerd aangeleerde kringloop-theorieën

- Energie (leven) tot ophopen in staat stellen

- Onze evolutionaire bestemming, onze ecologische mens-rol

556942_edited.jpg

Het doel van deze theorie is te begrijpen dat we niet in een ge-dijende wereld leven maar (wanneer de condities hiervoor goed zijn) in een uit-dijende wereld en hierin te begrijpen hoe dit uitdijen werkt en hoe wij als mensen aan dit uitdijen kunnen bijdragen en zo rijkelijk vruchten kunnen plukken. 

2 Syntropische agroforestry, een stevige theoretische basis

- Inleiding tot de principes van syntropische landbouw

- Creatiepatronen benutten en optimaliseren

- Met (talenten van) planten en dieren samenwerken. Deze soorten in staat stellen steeds meer zonne-energie, koolstof, 

  water en opneembare mineralen over te nemen en op te hopen in steeds meer vruchtbare bodem, steeds meer

  voedsel en steeds meer biodiversiteit. 

- Van overwegende entropie naar overwegende syntropie

- Van voedselweb naar creatieweb, van consumptie naar creatieproces

- Van zo weinig mogelijk energie ver-bruiken naar zo veel mogelijk energie ge-bruiken en ophopen

- Van natuur (proberen te) beschermen naar andere soorten is staat stellen aan herstel en creatie mee te werken

- De ecologische voetafdruk, van minimaliseren naar positief bijdragen 

 

- Natuurlijke dynamiek, het verschil tussen verstoren en verstoren

- Waterstrategieën, gangbare droogtestress omkeren naar levende watervoorraden

- Successie optimaal benutten (tijdsdimensie, geleidelijk van overwegend ëënjarigen teelt naar overwegend teelt van

  vaste planten, bomen en struiken evolueren)

- Stratificatie optimaal benutten (ruimtedimensie, gelaagdheid, licht en schaduw)

- Cocreatie optimaal benutten (van competitie naar co-creatie)

- Waarom de meeste plagen deugen en hoe deze aanwijzingen voor verandering aan te grijpen

- Jezelf in staat stellen gangbare aftakelingsprocessen (in bodem, water, klimaat, biodiversiteit) omkeerbaar te maken

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan!

3 Zelf syntropische systemen aanleggen en gebruiken

- Toepassen van creërende snoeimethoden

- Toepassen van syntropische beplantingsmethoden (creërend, bodem opbouwend, droogte resistent)

- Selectief wieden

- Methoden van aanplant, consortiums, plantverbanden en gebruik

- Rondleiding in het voedselbos in Graauw: Kennismaken met vruchten, noten, groenten,

  salades en kruiden uit het voedselbos

- Een volledig verzorgde lunch (4x): Smullen van voedselbos vruchten en voedselbos gerechten

Het doel van deze cursus is jezelf in staat te stellen aan het succes van andere soorten bij te dragen en zo productie en biodiversiteit in jouw (voedsel)bos of agroforestry systeem actief te vergroten

bottom of page