top of page
syn2_edited.jpg

Zomerkamp regeneratieve landbouw 

Van ge-dijende naar uit-dijende ecosystemen, naar steeds hoogwaardiger en meer...

Alles verandert zodra je ziet hoe alle leven meewerkt om de creatie van steeds meer leven

(van steeds meer voedsel en grondstoffen) steeds succesvoller te maken. 

Wanneer leven de condities krijgt om dit te doen.

 

Tijdens deze zomerkamp in de Boschhoeve in het zuiden van Friesland leer je hoe je ecosystemen op hun hoogste potentieel kunt laten werken. Hoe je met goed ontwerp en het benutten van de kracht in natuurlijke successie ecosystemen in staat stelt opnieuw regeneratief te zijn. Hoe je ecosystemen in staat stelt in hun ontwikkeling steeds meer te innoveren en te accelereren. En hoe deze principes in vernieuwende landbouw en vernieuwend natuurbeheer toe te passen zijn. Je gaat kennis en vaardigheden opdoen om samen met andere soorten het succes van leven en het succes van productie in uitdijende cycli steeds meer te vergroten.

Het is tijd om voedsel en grondstoffen te produceren op een wijze die landschappen niet langer doet aftakelen maar juist in vruchtbaarheid en in biodiversiteit doet toenemen. In deze training doen we dat op een bijzondere wijze. Niet door kringlopen te sluiten maar juist door cycli open te stellen. En planten hierin in staat te stellen steeds meer energie van de zon over te nemen en door dieren (zoals wormen, pissebedden, duizendpoten en microscopisch bodemleven) in staat te stellen steeds talrijker te worden en in het ophopen van energie (in gewas, in voedsel, in bodem, in biodiversiteit) steeds succesvoller te zijn.

 

We gaan voedsel produceren, niet op een wijze waarin we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk proberen te maken maar juist door positief aan het succes van ecosysteemprocessen bij te dragen. Zo ontstaan systemen waarin zonder externe input (van bemesting, energie en irrigatie) de bodem steeds vruchtbaarder wordt, productie steeds meer toeneemt, voedsel steeds voedzamer wordt en gelijktijdig steeds meer biodiversiteit ontstaat. 

In deze training gaan we het circulaire gedachtengoed op de proef stellen en met een nieuwe werkelijkheid aan de slag: Van sustainability naar createability: Giving life the ability to create ever more life! Gebruikmakend van methoden die uit de Syntropische landbouw afkomstig zijn. Je gaat na afloop met veel nieuwe inzichten en praktische toepassingen weer naar huisDit is een training voor iedereen die opzoek is naar nieuwe oplossingen in mens-natuur relaties, in regeneratie en toekomstperspectief.

teamingwithlife83.jpg
teamingwithlife84.jpg
teamingwithlife110.jpg

dominerend

gedijend

life has sustained for billions of years

sustainability

gelijkwaardig

ecologische voetafdruk minimaliseren

soorten beschermen

uitdijend

life has created for billions of years

createability*

samenwerkend

ecologische voetafdruk optimaliseren (positief bijdragen)

met andere soorten samenwerken

* Createability is een nieuwe door Jos Willemsen voorgestelde term

In deze training gaan we opzoek naar de creatiepatronen die ons omringen en we gaan deze creatiepatronen toepassen bij het aanleggen en gebruiken van eigen agroforestry-voedselsystemen. Hiervoor gaan we benodigde kennis en vaardigheden aanleren en toepassen in bestaande bossen van Landgoed Boschhoeve gebruikmakend van methoden die uit de Syntropische landbouw afkomstig zijn. Je gaat na afloop met veel nieuwe inzichten en praktische toepassingen weer naar huis.

 

Leer hands-on over de theorie en praktijk van Syntropische Landbouw / Regeneratieve Agroforestry en draag gelijktijdig bij aan een proces waarin we gezamenlijk herstel van landschappen en biodiversiteit een kickstart geven!

Een bijzondere training op een prachtig landgoed in het zuiden van Friesland. Exclusief voor dwarsdenkers en kantelaars, voor landgebruikers in transitie. 

DSC00621_edited_edited_edited.jpg

Van circulair naar creatiegewijs: Naar steeds hoogwaardiger en meer...

 

Dit gaat over een omdenken, een omdenken van ecologisch verantwoord handelen of streven naar natuurlijk evenwicht naar positief bijdragen en zo steeds meer leven creëren en daardoor steeds rijker oogsten. Naar andere soorten in staat stellen steeds talrijker te worden en steeds succesvoller te zijn.  Steeds succesvoller in het overnemen van zonlicht en dit licht in steeds meer leven uit te kristalliseren. In steeds meer vruchtbare bodem, steeds meer voedsel, steeds meer grondstoffen, steeds meer biodiversiteit en steeds meer plezier.

 

Dit is een uitnodiging om het weefsel waarin wij leven als een scheppend creatieweb te begrijpen, biodiversiteit als efficiëntie en licht als voortdurend voedende bron.  Van ge-dijend naar uit-dijend, van leren met beperkte voorraden om te gaan naar overvloed creëren...

Data, locatie en investering:

Dit is een training van x  tot x , van 10.00 tot 16.30 uur

En twee dagen in februari 2023 x tot x -  (voor het enten, planten en opfrissen)

Adres: Boeren in het Bos - Bovenweg 23 - 8422 DG Nijeberkoop - NL

* Kun je nu niet maar wil je wel een teken krijgen zodra de volgende training wordt ingepland? Stuur dan even een berichtje met het contactformulier. 

Minimaal x deelnemers

Kosten training inclusief lunch  € xx,- p.p. * incl. btw 

Bij inschrijving vóór  datum € xx,- incl. btw

Optie overnachten in eigen tent € xx,- p.p. * incl. btw 

Optie ontbijt en avondmaal € xx,- p.p. * incl. btw 

Het is mogelijk van x tot x juli in een zelf meegebrachte tent te overnachten. Er wordt een eenvoudige velddouche en composttoilet voorzien. In februari 2023 is in een eigen overnachtingsmogelijkheid  te voorzien.

Inschrijven:

Inschrijven kan op de website van Boeren in het Bos

teamingwithlife73_edited.jpg

Jos: ik kan werkelijk niets bedenken dat mij voor de toekomst meer hoop en meer vreugde geeft dan dit...

Een training met Jos Willemsen

Jos heeft vijfentwintig jaar ervaring in landschappelijke projecten en in het observeren van ecosysteemprocessen. In 2017 en 2019 is Jos bij Ernst Götsch in de leer geweest en sindsdien zijn verschillende projecten in Nederland, België en Africa met syntropische methoden aangelegd. Jos is bekend van de film 'JOS - de mens als nuttige soort' die nu te zien is op Vimeo

In de praktijk:

De praktijk gaan we uitvoeren in de bossen van Landgoed Boschhoeve. We gaan aan de slag met de omvorming van bestaande bosstructuren naar syntropische agroforestry-systemen. Met als doel zowel de productie van voedsel als de creatie van biodiversiteit actief te vergroten. 

 

Mee te nemen:

- Schoeisel of laarzen en kledij geschikt voor nat weer 

- Werkhandschoenen

- Enkele dikke truien voor het stilzitten tijdens de lessen

- Een waterfles

- Een lunchpakket, (dag 1 en dag 11 wordt in lunch voorzien)

- Een notitieboek en schrijfgerei

- Honger naar verandering en avontuur

Programma

1 Het weefsel waarin wij leven beter begrijpen

- Alles als expressies van energie begrijpen

- Patronen van energie en patronen van ecosysteemprocessen

- Bijschaven van gangbare verkeerd aangeleerde kringloop-theorieën

- Energie tot ophopen in staat stellen

- Onze evolutionaire bestemming, onze ecologische mens-rol

556942_edited.jpg

Het doel van deze theorie is te begrijpen dat we niet in een ge-dijende wereld leven maar (wanneer de condities hiervoor goed zijn) in een uit-dijende wereld en hierin te begrijpen hoe dit uitdijen werkt en hoe wij als mensen aan dit uitdijen kunnen bijdragen en zo rijkelijk vruchten kunnen plukken.

2 Syntropische agroforestry, een stevige theoretische basis

- Inleiding tot de principes van syntropische landbouw 

- Landschap lezen, Genius Loci

- Leren kennen van verschillende soorten (wilde en gedomesticeerde) planten en dieren 

- Bodemhabitat, bodemwerking, succesvolle bodemverbetering

- Creatiepatronen optimaliseren en benutten

- Met (talenten van) planten en dieren samenwerken

- Natuurlijke dynamiek, het verschil tussen verstoren en verstoren

- Waterstrategieën, vegetatie en bodem tot het oogsten en ophopen van water in staat stellen

- Planten en hun levenscycli, successie optimaliseren en benutten

- Planten en hun lichtbehoefte, stratificatie optimaliseren en benutten

- Jezelf in staat stellen gangbare aftakelingsprocessen (in bodem, water, klimaat, biodiversiteit) omkeerbaar te maken

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan!

syn44.jpg

Het doel van deze theorie is je de basiskennis van syntropische landbouw eigen te maken om jezelf hiermee in staat te stellen aan het ontstaan van uitdijende voedselsystemen bij te dragen.

3 Zelf syntropische systemen aanleggen en gebruiken

- Toepassen van creërende snoei methoden

- Toepassen van syntropische beplantingsmethoden (creërend, bodem opbouwend, droogte resistent)

- Toepassen van verschillende bodem verbeteringsmethoden

- Selectief wieden

- Methoden van aanplant, consortiums, plantverbanden en gebruik

- Vermeerderen en kweken van planten (zaaien, stekken, enten)

- Bewerken en begeleiden van verschillende voedselsystemen.

- Een geleidelijke transitie doorleven in teeltwijze en voedingspatroon. Een transitie van overwegend éénjarige groenten

  naar een teelt en voedingspatroon gebaseerd op overwegend meerjarigen, bomen en struiken

BinB2.jpeg

Het doel van deze praktijk is jezelf in staat te stellen de opgedane theorie in de paktijk toe te passen en jezelf in de nodige vaardigheden te bekwamen.

Jezelf zeven dagen onderdompelen in wat misschien wel de meest innovatieve manier

van voedselproductie is.

bottom of page