top of page
teamingwithlife06_edited_edited_edited.jpg

Steeds meer energie oogsten en

in het levende weefsel ophopen 

Een training voor iedereen die van regeneratieve voedselproductie

en landschapsherstel een succes wil maken

Steeds meer mensen stellen de huidige mens-natuur relatie in vraag. En steeds meer mensen zien in voedsel een manier om deze relatie opnieuw vorm te geven en te hervinden. 

In deze training gaan we voedsel produceren op een wijze waarop positief aan het succes van andere soorten bijgedragen wordt. Zo worden deze soorten in staat gesteld aan het ontstaan van vruchtbaarheid mee te werken. En zo ontstaan systemen waarin gevoed door de zon en zonder extra input (van bemesting, energie en irrigatie) de bodem steeds vruchtbaarder wordt, productie steeds meer toeneemt, voedsel steeds voedzamer wordt en gelijktijdig steeds meer biodiversiteit ontstaat. 

Deze reeks is voor jou wanneer:

- Je als boer jouw bedrijf duurzaam wilt innoveren.

- Je als betrokkene bij een voedselbos- of agroforestry project jouw kennis en

  vaardigheden in regeneratie wilt vergroten.

- Je als natuurbeheerder andere manieren van natuurontwikkeling wilt verkennen.

- Je als groenbeheerder naar praktische oplossingen voor herstel van

  bodem en biodiversiteit zoekt. 

- Je "gewoon" als mens aan het ontstaan van verrijkende landschappen wilt bijdragen.

 

Leer hands-on van landschapsherstel en hoogwaardige voedselproductie een succes te maken!

teamingwithlife4105.jpg
module 3

Module 3

Succes in regeneratieve landbouw activeren

 

In deze module leer je hoe je ecosystemen op hun hoogste potentieel kunt laten werken. Hoe je met goed ontwerp en het benutten van de juiste (talenten van andere) soorten, plantafstanden en successie (voedsel)ecosystemen in staat stelt in hun ontwikkeling steeds meer te innoveren en te accelereren. Je gaat kennis en vaardigheden opdoen om samen met andere soorten het succes van leven (en productie) in uitdijende cycli steeds meer te vergroten.

 

Voor deelname heb je eerder ook aan module 1 deelgenomen.

Ook deelname aan module 2 is hiervoor van waarde maar niet voorwaardelijk.

 

​Het programma van module 3:

Theorie

- Landschap lezen, Genius Loci

- Hoogwaardige productie zonder van meststoffen en irrigatie afhankelijk te zijn

- Planten en hun levenscycli, hun rol doorheen de tijd (successie)

- Planten en hun lichtbehoefte, hun rol in de ruimte (stratificatie)

- Waterstrategieën, herstellen van de ‘biotic pump’

- Plantcombinaties en plantverbanden

- Met (talenten van) planten en dieren samenwerken

- Jezelf in staat stellen gangbare aftakelingsprocessen

  (in bodem, water, klimaat, biodiversiteit) omkeerbaar te maken

- Niets doen en iets doen, het kan allebei, het heeft verschillende effecten

- Overeenkomsten en verschillen van syntropische landbouw met andere vormen van

  regeneratieve landbouw zoals kringlooplandbouw, agroforestry, voedselbos, permacultuur

  en no-dig market gardening

- Het nog weinig benutte potentieel van syntropische landbouw voor de landbouw van vandaag

Praktijk

De praktijk gaan we uitvoeren op de akkers en in de bossen van Voedselbron Graauw. We gaan aan de slag met de omvorming van twee verschillende systemen: De omvorming van een bestaand bos naar een syntropisch agroforestry-systeem en de omvorming van een akker naar een syntropisch agroforestry-systeem.

- Kennis maken met een spectrum van bekende en minder bekende eetbare soorten

- Toepassen van syntropische beplantingsmethoden 

- Toepassen van verschillende bodem verbeteringsmethoden

- Vermeerderen en kweken van planten (zaaien, stekken, enten)

Een training met Jos Willemsen

Datum, tijd, locatie en kosten

Zaterdag 26, en zondag 27 oktober '24, van 10.00 tot 16.30 - Dwarsstraat 9 in Graauw NL

* Kun je nu niet maar wil je wel een teken krijgen zodra de volgende training wordt ingepland? Stuur dan even een berichtje met het contactformulier of abonneer je op de nieuwsbrief. 

Minimaal 10, maximaal 16 deelnemers

Kosten € 240,- p.p. of € 440,- p.2p. * incl. btw 

Inclusief heerlijke voedselbos lunch 2x 

Of boek module 1 t/m 5 voor 970,- p.p. (korting 80,-) of 1.740,- (korting 160,-) incl. btw 

* Ben je gehinderd door een te kleine beurs? Stuur dan een berichtje we kijken dan wat mogelijk is.

Houdt rekening met te maken kosten voor aan te schaffen gereedschappen. Een vrijblijvend voorstel hiervoor wordt in de eerste les meegegeven en kan naar eigen ambitie en draagkracht worden aangeschaft.

Mee te nemen:

- Schoeisel of laarzen en kledij geschikt voor nat weer 

- Werkhandschoenen en snoeigereedschap

- Een waterfles

- Een notitieboek en schrijfgerei

- Honger naar verandering en avontuur

module 4

Module 4

Succes in regeneratieve landbouw accelereren

 

Ook in deze module leer je hoe je ecosystemen op hun hoogste potentieel kunt laten werken. Hoe je met snoeitechnieken (voedsel)ecosystemen in staat stelt in hun ontwikkeling steeds meer te innoveren en accelereren. Je gaat kennis en vaardigheden opdoen om samen met andere soorten het succes van het leven in uitdijende cycli steeds meer te vergroten.

 

Dit is een training voor iedereen die zich dieper in natuurlijke regeneratie, in (voedsel)bosbouw

en syntropische landbouw wil bekwamenIn deze training maken we ook gebruik van de no-dig market garden en verenigen deze met methoden die uit de syntropische landbouw afkomstig zijn.

 

Voor deelname heb je eerder ook ten minste aan module 1 deelgenomen. Ook aan module 3 

of je doet module 3 achtereenvolgens.

​Het programma van module 4:

Theorie

- Landschap lezen, Genius Loci

- Hoogwaardige productie zonder van meststoffen en irrigatie afhankelijk te zijn 2

- Planten en hun levenscycli, veroudering en verjonging (seniliteit)

- Plantcombinaties en plantverbanden 2

- Met (talenten van) planten en dieren samenwerken 2

- Jezelf in staat stellen gangbare aftakelingsprocessen

  (in bodem, water, klimaat, biodiversiteit) omkeerbaar te maken 2

- Omgaan met plagen en ziekten

Praktijk

De praktijk gaan we uitvoeren op de akkers en in de bossen van Voedselbron Graauw. We gaan aan de slag met de omvorming van twee verschillende systemen: De omvorming van een bestaand bos naar een syntropisch agroforestry-systeem en de omvorming van een akker naar een syntropisch agroforestry-systeem met no-dig marketgarden combinatie.

- Kennismaken met een spectrum van bekende en minder bekende eetbare soorten

- Toepassen van creërende snoei methoden

- Selectief wieden

- De aanleg van een no-dig market garden

- Methoden van aanplant, consortiums, plantverbanden en gebruik

- Eénjarige en meerjarige groenten

 

- Toepassen van syntropische beplantingsmethoden

  (creërend, bodem opbouwend, droogte resistentie)

- Toepassen van verschillende bodem verbeteringsmethoden

- Bodembedekkers en groenbemesters

- Vermeerderen en kweken van groenten

Een training met Jos Willemsen

Datum, tijd, locatie en kosten

Zaterdag 9, en zondag 10 november '24, van 10.00 tot 16.30 - Dwarsstraat 9 in Graauw NL

* Kun je nu niet maar wil je wel een teken krijgen zodra de volgende training wordt ingepland? Stuur dan even een berichtje met het contactformulier of abonneer je op de nieuwsbrief. 

Minimaal 10, maximaal 16 deelnemers

Kosten € 240,- p.p. of € 440,- p.2p. * incl. btw 

Inclusief heerlijke voedselbos lunch 2x 

* Ben je gehinderd door een te kleine beurs? Stuur dan een berichtje we kijken dan wat mogelijk is.

Mee te nemen:

- Schoeisel of laarzen en kledij geschikt voor nat weer 

- Werkhandschoenen

- Een waterfles

- Een notitieboek en schrijfgerei

- Honger naar verandering en avontuur

module 5

Module 5

Vaardigheden en seizoenservaringen opdoen

 

In deze module gaan we kilometers maken: doen doen doen.

Niet alleen in Graauw maar ook bij Oranjehof in Vrouwenpolder en bij de Langhe Laere in Nieuw- en Sint Joosland. Beide zijn systemen welke met syntropische methoden worden ontwikkeld. Beide met weer andere geologische uitgangspunten en een andere aanpak. 

Voor deelname heb je eerder ook ten minste aan module 1 deelgenomen.

Ook aan module 3 en/of 4.

​Het programma van module 5:

Theorie

- Landschap lezen, Genius Loci

- Een rondleiding doorheen het project, observaties

Praktijk

In deze module gaan we seizoens- en plaatsgebonden handelingen doen. Handelingen die aan verrijking van het systeem bijdragen.

Oranjehof

Oranjehof is een agroforestry systeem van 4 hectare op de rand van het natuurgebied Oranjezon. In 2019 zijn we met de aanleg van de bomenrijen gestart. We doen hier aan fruit- en notenteelt in syntropische systemen en we doen aan schok-begrazing met Galloway koeien. Deze plek heeft twee grote uitdagingen: Iedere nacht gaan er 50 tot soms wel 100 herten en reeën door het gebied, en een groot deel van dit gebied bestaat uit extreem droog duinzand.

 

De Langhe Laere

De Langhe Laere is een voedselbos aangelegd op heel natte en verdichte gronden. In 2018 zijn we met de aanleg begonnen en hebben we verschillende methoden van aanleg toegepast. Ook bij de Langhe Laere wordt gewerkt met methoden die uit de syntropische landbouw afkomstig zijn. 

 

Een training met Jos Willemsen

Datum, tijd, locatie en kosten

Twee zaterdagen

info volgt.

* Kun je nu niet maar wil je wel een teken krijgen zodra de volgende training wordt ingepland? Stuur dan even een berichtje met het contactformulier of abonneer je op de nieuwsbrief. 

Minimaal 10, maximaal 16 deelnemers

Kosten € 90,- p.p. of € 160,- p.2p. * incl. btw 

Bij deze training is geen lunch voorzien

* Ben je gehinderd door een te kleine beurs? Stuur dan een berichtje we kijken dan wat mogelijk is.

Mee te nemen:

- Een lunchpakket

- Schoeisel of laarzen en kledij geschikt voor nat weer 

- Werkhandschoenen

- Een waterfles

- Een notitieboek en schrijfgerei

- Honger naar verandering en avontuur

teamingwithlife3334.jpg
module 6

Module 6

Ontwerp jouw eigen voedselhabitat

 

Deze training is speciaal voor wie besloten heeft met de aanleg van een eigen voedselsysteem te starten. Dat kan een agroforesty systeem zijn, een begrazings systeem, een voedselbos een no-dig marketgarden of een combinatie daarvan.

 

In deze training gaan we met een kleine groep van 6 tot 8 deelnemers (of koppels) tekenen aan

6 tot 8 nieuwe voedselsystemen. Ieder is hierin penvoerder van het eigen project en wordt professioneel bijgestaan in het succesvol voorbereiden van uitvoerbare en haalbare plannen en het vermeerderen van planten. 

Voor deelname heb je eerder ook ten minste aan module 1, 3 en 4 deelgenomen.

Deze module is geschikt voor zowel privé als professionele deelnemers. Voor professionele deelnemers is nog aanvullend maatwerk nodig. Neem voor meer informatie hierover contact op.

​Het programma van module 6:

- Jouw project in kaart brengen

- Landschap lezen, Genius Loci, het potentieel van jouw landschap herkennen

- Jouw eigen bedoeling en ontwikkeling definiëren en optekenen

  (in tijd, omvang en ambitie)

- Professionele begeleiding bij de ontwikkeling van jouw plannen,

  je krijgt hierbij opdrachten mee naar huis

- Een terreinbezoek door Jos van jouw projectgebied ter observatie

- Gangbare aftakelingsprocessen omkeerbaar maken

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan!

 

- Ontwerpen van jouw voedselsysteem, theorie omzetten naar ontwerp,

  hiervoor jouw eigen werkboek aanleggen, begeleiding hierbij

- Valkuilen verkennen, afwegingen, plaatskeuze

- Aansluiten op jouw bedoeling en op jouw persoonlijke ontwikkeling (in tijd, omvang en ambitie)

- Fasering in aanleg en ontwikkeling doorheen de tijd, ontwerp in praktijk brengen

- Soortenkeuze, plantschema’s en beplantingsplan

- Aanbevelingen voor aanleg en beheer

- Verdienmodellen onderzoeken

- Financiële planning

- Beleid en regelgeving

 

- Vermeerderen en kweken van planten: Zaaien, stekken, enten waarbij zaden en enthout voor de opkweek van jouw plantgoed  (in beperkte hoeveelheid weliswaar) beschikbaar word gesteld

Een training met Jos Willemsen

Datum, tijd, locatie en kosten

Vier middagen van 13.30 tot 17.30  - Dwarsstraat 9 in Graauw

vrijdag 1 + 15 + 29 november + 6 december  '24

21 februari 2025 van 10.00 tot 16.00 - enten van plantgoed

* Kun je nu niet maar wil je wel een teken krijgen zodra de volgende training wordt ingepland? Stuur dan even een berichtje met het contactformulier of abonneer je op de nieuwsbrief. 

Minimaal 6, maximaal 8 deelnemers (of koppels)

Kosten € 880,- p.p. of koppel  incl. btw 

Kosten voor onderstammen worden per afname verrekend

Bij deze training is geen lunch voorzien

Bij afstand groter dan 50 km vanaf Graauw worden voor het terreinbezoek extra reiskosten overeengekomen.

Mee te nemen:

- Eventueel een lunchpakket

- Schoeisel of laarzen en kledij geschikt voor nat weer 

- Een notitieboek, schrijf- en tekengerei

teamingwithlife4592.jpg

Het doel van deze modules is jezelf in staat te stellen de opgedane theorie in de praktijk toe te passen en jezelf in de nodige vaardigheden

te bekwamen.

Jezelf onderdompelen

in wat misschien wel de meest innovatieve manier van voedselproductie is.

bottom of page