top of page
syn 6.jpeg

Syntropische landbouw camp

Een training waarin we syntropische landbouw met methoden uit no-dig market garden combineren

Bodem opbouwen, CO2 vastleggen, water bufferen, biodiversiteit creëren,

terwijl steeds meer hoogwaardig voedsel geproduceerd wordt

Dit is een kamp waarin en waaruit steeds meer waarden ontstaan. Een kamp waarin:

Stel je voor dat 

(zie randerij waarden)

Deelnemers

Deelnemers leren kennis en vaardigheden aan waarmee zij in staat worden gesteld om zelf voedsel te kweken en terwijl landschappen steeds vruchtbaarder en steeds biodiverser te maken

Plekken

Steeds meer mensen stellen de huidige mens-natuur relatie in vraag. En steeds meer mensen zien in voedsel een manier om deze relatie opnieuw vorm te geven of te hervinden. Het is tijd om voedsel te produceren op een wijze die landschappen niet langer doet aftakelen maar juist in vruchtbaarheid en in biodiversiteit doet toenemen. Dat kan, een dergelijke aanpak wordt wereldwijd op steeds meer plaatsen succesvol toegepast. 

 

In deze training doen we dat op uitzonderlijke wijze. Door kringlopen niet te sluiten maar juist door cycli open te stellen. En daarbij planten in staat te stellen om steeds meer energie van de zon over te nemen. En door dieren (zoals wormen, pissebedden, duizendpoten en microscopisch bodemleven) in staat te stellen talrijk te worden en in het ophopen van energie (in gewas, in voedsel, in bodem, in biodiversiteit) steeds succesvoller te zijn. 

 

In deze training gaan we voedsel produceren, niet op een wijze waarin we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk proberen te maken maar juist door positief aan het succes van ecosysteemprocessen bij te dragen. Zo ontstaan systemen waarin zonder externe input (van bemesting, energie en irrigatie) de bodem steeds vruchtbaarder wordt, productie steeds meer toeneemt, voedsel steeds voedzamer wordt en gelijktijdig steeds meer biodiversiteit ontstaat. 

 

In deze training gaan we opzoek naar de creatiepatronen die ons omringen en we gaan deze creatiepatronen toepassen bij het aanleggen en gebruiken van eigen agroforestry-voedselsystemen. In deze training gaan we hiervoor benodigde kennis en vaardigheden aanleren en toepassen.

Leer hands-on van hoogwaardige voedselproductie en landschapsherstel een succes te maken!

DSC00621_edited_edited_edited.jpg

Van circulair naar creatiegewijs: Naar steeds hoogwaardiger en meer...

 

Dit gaat over een omdenken, een omdenken van ecologisch verantwoord handelen of streven naar natuurlijk evenwicht naar positief bijdragen en zo steeds meer leven creëren en daardoor steeds rijker oogsten. Naar andere soorten in staat stellen steeds talrijker te worden en steeds succesvoller te zijn.  Steeds succesvoller in het overnemen van zonlicht en dit licht in steeds meer leven uit te kristalliseren. In steeds meer vruchtbare bodem, steeds meer voedsel, steeds meer grondstoffen, steeds meer biodiversiteit en steeds meer plezier.

Dit is een uitnodiging om het weefsel waarin wij leven als een scheppend creatieweb te begrijpen, biodiversiteit als efficiëntie en licht als voortdurend voedende bron. Van materie naar energiematerie, van ge-dijend naar uit-dijend, van leren met beperkte voorraden om te gaan naar overvloed creëren...

Data, locatie en investering:

Dit is een training van twaalf dagen (zes zaterdagen en zondagen) van januari tot mei 2023, van 10.00 tot 16.30 uur

14, 15, 28, 29, januari, 18, 19 februari, 18, 19 maart, 15, 16 april, 13, 14 mei*

Adres Voedselbron Graauw: Dwarsstraat 9 4569 PB Graauw - NL

* Kun je nu niet maar wil je wel een teken krijgen zodra de volgende training wordt ingepland? Stuur dan even een berichtje met het contactformulier. 

Minimaal 12, maximaal 20 deelnemers

Kosten € 940,- p.p. of € 1.680,- p.2p. * incl. btw 

Inclusief heerlijke voedselbos lunch 2x (op 14 januari en 14 mei)

* Ben je gehinderd door een te kleine beurs? Stuur dan een berichtje we kijken dan wat mogelijk is.

Het is mogelijk in een zelf meegebrachte tent te overnachten.

Houdt rekening met te maken kosten voor aan te schaffen gereedschappen. Een voorstel hiervoor wordt in de eerste les meegegeven en kan naar eigen ambitie en draagkracht worden aangeschaft.

Inschrijven:

Inschrijven kan met het contactformulier. Vier weken voor aanvang van de cursus berichten wij of de cursus zal doorgaan, Je kunt dan tot definitieve deelname beslissen door overboeking

op IBAN NL64 TRIO 0391 1671 97 

t.n.v. Jos Willemsen landschapsproducties o.v.v. je naam, de cursus en de cursusdatum

Bij afzegging van deelname binnen 96 uur (vier dagen) voor aanvang wordt 25% van de kostprijs in rekening gebracht (wordt 75% terug gestort). Bij annulering door Teaming With Life wordt het volledige bedrag teruggestort.

Alle cursussen worden aangeboden met een niet goed geld terug garantie.

teamingwithlife73_edited.jpg

Jos: ik kan werkelijk niets bedenken dat mij voor de toekomst meer hoop en meer vreugde geeft dan dit...

Een training met Jos Willemsen en Emiel van de Vijver

Jos heeft dertig jaar ervaring in landschappelijke projecten en in het observeren van ecosysteemprocessen. In 2017 en 2019 is Jos bij Ernst Götsch in de leer geweest en sindsdien zijn verschillende projecten in Nederland, België en Africa met syntropische methoden aangelegd.

Emiel is ervaren bio-groenteteler en weet als geen ander hoe je bodem in topconditie kunt brengen. In deze training zal Emiel hierover uit de doeken doen.

In de praktijk:

De praktijk gaan we uitvoeren op de akkers en in de bossen van Voedselbron Graauw. We gaan aan de slag met de omvorming van twee verschillende systemen: Het omvormen van een bestaand bos naar een syntropisch agroforestry-systeem en het omvormen van een akker naar een syntropisch agroforestry-systeem.

 

We gaan aan de slag met het creëren van voedselsystemen waarin we met de teelt van overwegend éénjarige groenten beginnen waardoor al in het eerste jaar in goed voedsel voorzien wordt. Doorheen deze teelten leggen we structuren van bomen en struiken aan waardoor deze systemen zich in enkele jaren (zonder nog langer van externe input van bemesting en irrigatie afhankelijk te zijn) naar hoogproductieve bossystemen ontwikkelen. 

 

Mee te nemen:

- Schoeisel of laarzen en kledij geschikt voor nat weer 

- Werkhandschoenen

- Enkele dikke truien voor het stilzitten tijdens de lessen

- Een waterfles

- Een lunchpakket, (dag 1 en dag 11 wordt in lunch voorzien)

- Een notitieboek en schrijfgerei

- Honger naar verandering en avontuur

Programma

1 Het weefsel waarin wij leven beter begrijpen

- Alles als expressies van energie begrijpen

- Patronen van energie en patronen van ecosysteemprocessen

- Bijschaven van gangbare verkeerd aangeleerde kringloop-theorieën

- Energie tot ophopen in staat stellen

- Onze evolutionaire bestemming, onze ecologische mens-rol

556942_edited.jpg

Het doel van deze theorie is je de basiskennis van syntropische landbouw eigen te maken om jezelf hiermee in staat te stellen aan het ontstaan van uitdijende voedselsystemen bij te dragen.

2 Syntropische agroforestry, een stevige theoretische basis

- Inleiding tot de principes van syntropische landbouw (In deze training gaan we deze verenigen met methoden die

  uit de ‘Market gardening’ afkomstig zijn)

- Landschap lezen, Genius Loci

- Leren kennen van verschillende soorten (wilde en gedomesticeerde) planten en dieren 

- Bodemhabitat, bodemwerking, bodembewerking en bodemzorg

- Creatiepatronen benutten en optimaliseren

- Met (talenten van) planten en dieren samenwerken

- Natuurlijke dynamiek, het verschil tussen verstoren en verstoren

- Waterstrategieën en behoeften

- Planten en hun levenscycli (tijdsdimensie-successie)

- Planten en hun lichtbehoefte (ruimtedimensie-stratificatie)

- Jezelf in staat stellen gangbare aftakelingsprocessen (in bodem, water, klimaat, biodiversiteit) omkeerbaar te maken

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan!

3 Zelf syntropische systemen aanleggen en gebruiken

- Toepassen van creërende snoei methoden

- Toepassen van syntropische beplantingsmethoden (creërend, bodem opbouwend, droogte resistent)

- Toepassen van verschillende bodem verbeteringsmethoden

- Selectief wieden

- Methoden van aanplant, consortiums, plantverbanden en gebruik

- Vermeerderen en kweken van planten (zaaien, stekken, enten)

- Bewerken en begeleiden van verschillende bestaande voedselsystemen.

- Een geleidelijke transitie doorleven in teeltwijze en voedingspatroon. Een transitie van overwegend éénjarige groenten

  naar een teelt en voedingspatroon gebaseerd op overwegend meerjarigen, bomen en struiken

teamingwithlife3951.jpg

Het doel van deze praktijk is jezelf in staat te stellen de opgedane theorie in de paktijk toe te passen en jezelf in de nodige vaardigheden te bekwamen.

Jezelf twaalf dagen (in zes weekeinden) onderdompelen in wat misschien wel de meest innovatieve manier

van voedselproductie is.

bottom of page