top of page
teamingwithlife06_edited_edited.jpg

Leven niet langer als 'survival of the fittest' maar als extreem efficiënte creatiepatronen zien

De extreme efficiëntie van biodiversiteit

cursus

flat earth.jpg
earth.jpg
temingwithlife-venus.jpg

de Aarde is plat

 

de Aarde is rond

 

kwetsbaar balancerend natuurlijk systeem

gesloten systeem

materie

goed en kwaad

competitie

ge-dijend

andere soorten (proberen te)

beschermen

de Aarde is vruchtbaar en wordt bevrucht

 

krachtig creërend natuurlijk systeem

open accumulerend systeem

energie (stoffelijk & fijnstoffelijk)

alleen goed

co-creatie

uit-dijend

andere soorten in staat stellen

aan herstel en creatie mee te werken

Voor dwarsdenkers en transitie 

Het natuurlijk weefsel waarin wij leven wordt doorgaans als een kwetsbaar balancerend systeem begrepen.

Wat zou er kunnen gebeuren als wij dit natuurlijke weefsel niet langer als kwetsbaar balancerend maar als een krachtig creërend systeem begrijpen? Vinden we hierin dan aanleiding om heel intens met (de talenten van) andere soorten samen te werken? 

 

Wie bedenkt hoe het leven op aarde ooit heel primitief "begonnen is" en bedenkt welke rijkdom er doorheen de tijd uit dit primitieve begin is ontstaan kan niet anders dan zien dat de biosfeer gedurende lange tijd steeds verder is gegroeid en steeds verder is uitgedijd. In uiterst efficiënte patronen die uiterst krachtig zijn. Patronen waarin steeds meer energie uit de kosmos is overgenomen en in steeds meer levend weefsel is opgehoopt. Hierin is alles ontstaan en doorgeëvolueerd in patronen waarin dit ophopen van energie steeds succesvoller is verlopen. 

Door de patronen van energie goed te begrijpen kunnen we in een samenwerking met andere soorten energie steeds beter laten stromen en energie opnieuw in staat stellen zich steeds succesvoller in de biosfeer op te hopen en hierin steeds meer leven voort te brengen. Hierin steeds meer voedsel en steeds meer grondstoffen voort te brengen en in staat stellen aan het herstel van ontwrichte ecosystemen mee te werken. Alle crises waar we nu mee leven komen voort vanuit het verkeerd begrijpen van het energetisch weefsel waarin wij leven en door het niet begrijpen welke extreem efficiënte rol biodiversiteit hierin speelt.

 

In deze training gaan we opzoek naar de creatiepatronen die ons omringen en al lange tijd vergeten zijn en we gaan opzoek naar de extreem efficiënte rol die biodiversiteit hierin speelt. We duiken diep in het wonder dat leven heet en we gaan onderzoeken wat wij zelf kunnen doen om in samenwerking met andere soorten deze creatiepatronen opnieuw te activeren en steeds succesvoller te laten stromen om zo een transitie in te kunnen gaan. Niet vanuit morele duurzaamheids-motieven, niet omdat het moet maar omdat het vele malen rijker, vele malen efficiënter, (vele malen duurzamer) en vele malen leuker is. 

Drie dagen onderdompelen in de rijkdom van het leven, drie dagen omdenken en (culinair) genieten in het voedselbos.

Newgrange.jpg

Er ligt een heel nieuw (of eigenlijk heel oud) wereldbeeld op ons te wachten:

De Aarde is niet plat, maar ook niet langer rond... De Aarde is vruchtbaar en wordt bevrucht...

 

Dit is een uitnodiging om het weefsel waarin wij leven als een scheppend creatieweb te begrijpen, biodiversiteit als efficiëntie en licht als voortdurend voedende bron. Van materie naar energiematerie, van ge-dijend naar uit-dijend, van leren met beperkte voorraden om te gaan naar overvloed creëren...

Data, locatie en investering:

Een drie daagse cursus, - 20, 21 en 28 oktober 2022 van 10.00 tot 16.30 in Graauw.

Kun je deze dagen niet maar wil je een teken ontvangen zodra de volgende cursus doorgaat stuur dan een bericht met het contactformulier.

Voedselbron Graauw, Dwarsstraat 9 4569 PB Graauw - NL

Een cursus met Jos Willemsen

Minimum 10, maximum 15 deelnemers

Kosten € 470,- p.1p. * of € 860,- p.2p. incl. btw

Aanbetaling € 100,- pp

inclusief heerlijke voedselboslunch (3x)

twl3458.jpg

Mythologieën van inheemse natuurvolkeren en oude culturen beginnen vaak met Father the Sky en

Mother Earth en deze verhalen beginnen vaak met een zucht. Als het begin waaruit alles is voortgekomen en voortkomt. 

Deze mythologieën zijn geen filosofie of geloof, dit is fysica

Mee te nemen:

- Denk bij slecht weer aan aangepaste kleding en schoeisel

- Bereidheid om het reeds aangeleerde anders te bekijken. In deze cursus gaan we voorbij het kringloopdenken en     

  voorbij het beschermen van natuur, we gaan naar creatiepatronen kijken en bekijken hoe we met andere soorten

  kunnen samenwerken.

Aanmelden:

Aanmelden kan door inschrijven met het contactformulier en overschrijving van de aanbetaling. 

Drie weken voor aanvang van de cursus berichten wij of de cursus zal doorgaan of dat we de cursus uitstellen. Je kunt dan tot definitieve deelname beslissen en overboeken op IBAN NL64 TRIO 0391 1671 97 

t.n.v. Jos Willemsen landschapsproducties o.v.v. je naam, de cursus en de cursusdatum

Bij afzegging van deelname binnen 48 uur voor aanvang, wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht (wordt 50% terug gestort). Bij annulering door Teaming With Life wordt de volledige som teruggestort. 

Mee te nemen:

- We zullen binnen maar deels ook buiten in het voedselbos zijn. Denk aan aangepaste kleding en schoeisel.

- Bereidheid om het reeds aangeleerde anders te bekijken. In deze cursus gaan we voorbij het kringloopdenken en     

  voorbij het beschermen van natuur, we gaan naar creatiepatronen kijken en bekijken hoe we met andere soorten

  kunnen samenwerken.

Aanmelden:

Aanmelden kan door inschrijven met het contactformulier. 

Vier weken voor aanvang van de cursus berichten wij of de cursus zal doorgaan of dat we de cursus uitstellen. Je kunt dan tot definitieve deelname beslissen en overboeken op IBAN NL64 TRIO 0391 1671 97 

t.n.v. Jos Willemsen landschapsproducties o.v.v. je naam, de cursus en de cursusdatum

Bij afzegging van deelname binnen 72 uur voor aanvang, wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht (wordt 50% terug gestort). Bij annulering door Teaming With Life wordt de volledige som teruggestort. 

Programma: 

- Patronen van kosmos, patronen van energie en patronen van ecosysteemprocessen

- Energie, materie en energiematerie

- Ecosystemen, Einstein, Tesla, Darwin en Gandhi 

- Creatiepatronen herkennen, creaties en efficiënties van ecosysteemprocessen

- Bijschaven van kringloop-theorieën

- Stromen langs de weg van de minste weerstand

- Bepaling door condities

- Talenten van soorten

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan!

- Van de Aarde als gesloten systeem naar de Aarde als open accumulerend systeem

- Van natuur als kwetsbaar balancerend systeem naar natuur als krachtig creërend systeem

- Van materie naar energie (stoffelijk en fijnstoffelijk), oorsprong en schepping

- Van organismen naar leven als expressies van energie begrijpen

- Evolutie, van competitie naar co-creatie

- Plagen en ziekten, van goed en kwaad naar alleen maar goed

- Van overwegende entropie naar overwegende syntropie

- Van voedselweb naar creatieweb, van consumptie naar creatieproces

- Van zo weinig mogelijk energie ver-bruiken naar zo veel mogelijk energie ge-bruiken en ophopen

- Van natuur (proberen te) beschermen naar andere soorten is staat stellen aan herstel en creatie mee te werken

- De ecologische voetafdruk, van minimaliseren naar positief bijdragen 

- Rondleiding in het voedselbos in Graauw: Kennismaken met vruchten, noten, groenten,

  salades en kruiden uit het voedselbos

- Een volledig verzorgde lunch (3x): Smullen van voedselbos vruchten en voedselbos gerechten

teamingwithlife77a.jpg

We duiken diep in het wonder dat leven heet en we gaan onderzoeken wat wij zelf kunnen doen om in samenwerking met andere soorten creatiepatronen opnieuw te activeren en steeds succesvoller te laten stromen om zo een rijke transitie in te kunnen gaan...

bottom of page