De extreme efficiëntie van biodiversiteit

Leven niet langer als survival of the fittest maar als extreem efficiënte creatiepatronen zien

Voor professionals en dwarsdenkers in duurzaam ondernemen, voedsel, klimaat, landschap, energie en planologie

Men kan niet leven door alleen uit te ademen, men kan ook niet leven door alleen in te ademen. Men kan leven door voortdurend in- en uit te ademen. Op diezelfde wijze kan de Aarde niet (voort) leven wanneer wij zoals nu gangbaar alleen de explosie van energie begrijpen en benutten. Leven kan alleen voortbestaan wanneer de explosie én de implosie van energie beiden begrepen en benut worden. 

Leven, het is allemaal energie, stoffelijk en niet stoffelijk, het is een voortdurende uitwisseling tussen implosies en explosies die steeds van frequentie, gedaante en samenstelling veranderen. Het is als een voortdurend ademhalen, een voortdurende uitwisseling tussen inhale en exhale waardoor energie niet wordt ver-bruikt maar steeds opnieuw wordt ge-bruikt. En als dit ademen goed gebeurt, wanneer de patronen van energie vrij kunnen stromen stelt dit het levende systeem instaat steeds meer energie uit de kosmos over te nemen, in de biosfeer op te hopen en stoffelijk te maken. Dan is de inhale steeds groter dan de exhale, de biosfeer wordt dan steeds energieker, steeds vruchtbaarder en steeds productiever, er is dan steeds meer energie die zich in veel verschillende frequenties (veel verschillende soorten) in de biosfeer manifesteert en uitkristalliseert. 

Biodiversiteit kunnen we zien als een verzameling van soorten, maar we kunnen biodiversiteit ook zien als expressies van energie. Als een energiesysteem waarin alles met elkaar verbonden is en (wanneer de condities hiervoor goed zijn) grote hoeveelheden kosmische energie in steeds meer leven word uitgekristalliseerd. Wanneer je zo naar de wereld kijkt, wanneer je leven ziet als een wereld waarin energie kan worden opgehoopt en iedere soort een extreem talent heeft om (de implosie en/of de explosie en daarmee) het ophopen van energie steeds succesvoller te maken, dan is leven niet langer een competitie maar is efficiëntie het patroon waarlangs leven evolueert.

Deze cursus is een diepzeeduik in de patronen en extreme efficiënties van het leven zelve.

Data en locatie:

De volgende cursusdatum wordt spoedig bekend gemaakt

(Heb je interesse voor deelname aan een volgende cursus?

Stuur dan een berichtje met het contactformulier).

Voedselbron Graauw, Dwaarsstraat 9 4569 PB Graauw - NL

Op het programma staan: 

- Patronen van kosmos, patronen van energie en patronen 

  van ecosysteemprocessen

- Energie, materie en energiematerie

- Ecosystemen, Einstein, Tesla, Darwin en Gandhi 

- Creatiepatronen herkennen

- Creaties en efficiënties van ecosysteemprocessen

- Ontwrichting van het voedselweb

- Bijschaven van kringloop-theorieën

​- Stromen langs de weg van de minste weerstand

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan

- Energie, frequenties en kristalliseren 

- Balanceren, misschien wel het meest ondergewaardeerde zintuig

- Het verschil tussen verstoren en verstoren

- Organen en organismen, het weinige verschil

- Talenten van soorten herkennen

- Diverse voorbeelden van natuurlijke talenten

- Van voedselweb naar creatieweb, creatiepatronen optimaliseren

- Efficiëntie opnieuw bekeken

- Rondleiding in het voedselbos in Graauw: Kennismaken met

  vruchten, noten, groenten, salades en kruiden uit het voedselbos

- Een volledig verzorgde lunch (2x): Smullen van voedselbos

  vruchten en voedselbos gerechten

Een cursus met Jos Willemsen

Minimum 10, maximum 20 deelnemers

Kosten € 320,- p.p. * incl. btw

Bij inschrijving zes weken voor aanvang € 280,- incl. btw

Mee te nemen:

- Denk bij slecht weer aan aangepaste kleding en schoeisel

- Bereidheid om het reeds geleerde anders te bekijken. In deze

  cursus gaan we voorbij het kringloopdenken en voorbij het

  beschermen van natuur, we gaan naar creatiepatronen kijken en

  bekijken hoe we met andere soorten kunnen samenwerken.

Aanmelden:

Aanmelden kan door inschrijven met het contactformulier en overboeking op IBAN NL64 TRIO 0391 1671 97 

t.n.v. Jos Willemsen landschapsproducties o.v.v. je naam, de cursus en de cursusdatum

Bij afzegging van deelname binnen 36 uur voor aanvang, wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht. Bij annulering door Teaming With Life wordt het bedrag teruggestort. Alle cursussen worden aangeboden met een niet goed geld terug garantie.

Corona:

Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen van het RIVM en houden we 1,5 meter afstand. Het grootste gedeelte van het programma vind buiten plaats. De binnenruimte kan het aantal personen op voldoende afstand herbergen. Wij zorgen voor de nodige producten voor handhygiëne. 

© 2019 published by teamingwithlife.info