teamingwithlife06_edited_edited.jpg

Eco-effectief ondernemen, de mens als nuttige soort

De ondernemer draagt bij aan het groeiend succes van andere soorten,

en zo dragen deze soorten bij aan het groeiend succes van de ondernemer...

Voor professionals en dwarsdenkers in duurzaam ondernemen, voedsel, klimaat, landschap, energie en planologie

Wanneer je bedenkt dat leven op deze planeet ooit heel primitief "begonnen is" en vervolgens steeds meer energie van de zon is overgenomen en in de biosfeer is opgehoopt dan is efficiëntie niet de kunst zo weinig mogelijk energie te ver-bruiken, dan is efficiëntie de kunst zo veel mogelijk energie te ge-bruiken. En hierbij andere soorten in staat te stellen steeds meer energie in de biosfeer op te hopen en hierbij in staat te stellen energiematerie steeds hoogwaardiger te maken.

 

Wanneer je bedenkt dat alles wat leeft klaarstaat om aan productie én aan duurzaamheidsopgaven mee te werken kun je bedenken dat er nog veel te winnen is door meer met (de talenten van) andere soorten samen te werken. Hoe geven wij andere soorten de kans en de condities om dit te doen?

Er zijn steeds meer ondernemingen waar ecosysteemprocessen de drijvende kracht achter de productielijnen zijn. Hun bedrijven worden steeds productiever en brengen gelijktijdig een steeds maar groeiende biodiversiteit voort. Niet zelden tellen zij op hun bedrijf zelfs meer biodiversiteit dan de natuurgebieden rondom. Doordat zij ecosysteemprocessen optimaliseren, hierin de patronen van energie benutten waardoor er steeds meer zonne-energie in steeds meer voedsel en steeds meer grondstoffen wordt opgehoopt.

 

Dit gaat voorbij het circulaire gedachtengoed, deze systemen worden steeds vruchtbaarder en steeds productiever, zelfs zonder input. Deze ondernemers stellen andere soorten in staat talrijk te worden en succesvol te zijn en doordat zij dat doen wordt het landschap steeds vruchtbaarder en steeds energieker. Ontdek hoe ook jouw bedrijf met de werking van ecosysteemprocessen verenigd kan worden en zo aan het succes van ecosystemen kan bijdragen en zo op de cadans van dit succes kan mee surfen. 

Dit is een training in eco-effectief ondernemen waarin we de definities van efficiëntie en duurzaamheid in dezelfde dans zien ontmoeten, waarin we leven gaan laten stromen om hier vervolgens zelf in mee te gaan...

DSC00621_edited_edited_edited.jpg

Van circulair naar creatiegewijs: Naar steeds hoogwaardiger en meer...

 

Dit gaat over een omdenken, een omdenken van ecologisch verantwoord handelen of streven naar natuurlijk evenwicht naar positief bijdragen en zo steeds meer leven creëren en daardoor steeds rijker oogsten. Naar andere soorten in staat stellen steeds talrijker te worden en steeds succesvoller te zijn.  Steeds succesvoller in het overnemen van zonlicht en dit licht in steeds meer leven uit te kristalliseren. In steeds meer vruchtbare bodem, steeds meer voedsel, steeds meer grondstoffen, steeds meer biodiversiteit en steeds meer plezier.

 

Dit is een uitnodiging om het weefsel waarin wij leven als een scheppend creatieweb te begrijpen, biodiversiteit als efficiëntie en licht als voortdurend voedende bron. Van materie naar energiematerie, van ge-dijend naar uit-dijend, van leren met beperkte voorraden om te gaan naar overvloed creëren...

teamingwithlife83.jpg
teamingwithlife84.jpg
teamingwithlife110.jpg

dominerend

gedijend

sustainability

life has sustained for billions of years

gelijkwaardig

ecologische voetafdruk minimaliseren

soorten beschermen

uitdijend

createability

life has created for billions of years

samenwerkend

ecologische voetafdruk optimaliseren (positief bijdragen)

met andere soorten samenwerken

Data, locatie en investering:

Een drie daagse cursus, 6,7 en 14 oktober 2022

Kun je deze dagen niet maar wil je een teken ontvangen zodra de volgende cursus doorgaat stuur dan een bericht met het contactformulier.

Voedselbron Graauw, Dwarsstraat 9 4569 PB Graauw - NL

Een cursus met Jos Willemsen

Minimum 10, maximum 20 deelnemers

Kosten € 560,- p.1p. * of € 1020,- p.2p. incl. btw

Bij inschrijving vóór 26 augustus € 510,- p.1p. of 940,- p.2p. incl. btw

Mee te nemen:

- Denk bij slecht weer aan aangepaste kleding en schoeisel

- Bereidheid om het reeds aangeleerde anders te bekijken. In deze cursus gaan we voorbij het kringloopdenken en     

  voorbij het beschermen van natuur, we gaan naar creatiepatronen kijken en bekijken hoe we met andere soorten

  kunnen samenwerken.

Aanmelden:

Aanmelden kan door inschrijven met het contactformulier. 

Zes weken voor aanvang van de cursus berichten wij of de cursus zal doorgaan of dat we de cursus uitstellen. Je kunt dan tot definitieve deelname beslissen en overboeken op IBAN NL64 TRIO 0391 1671 97 

t.n.v. Jos Willemsen landschapsproducties o.v.v. je naam, de cursus en de cursusdatum

Bij afzegging van deelname binnen 72 uur voor aanvang, wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht.

Bij annulering door Teaming With Life wordt het bedrag teruggestort. 

Programma: 

- Patronen van kosmos, patronen van energie en patronen van ecosysteemprocessen

- Energie, materie en energiematerie

- Ecosystemen, Einstein, Tesla, Darwin en Gandhi 

- Creatiepatronen herkennen

- Creaties en efficiënties van ecosysteemprocessen

- Ontwrichting van het voedselweb

- Bijschaven van kringloop-theorieën

​- Stromen langs de weg van de minste weerstand

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan

- De evolutionaire rol van de mens

- De ecologische voetafdruk, van minimaliseren naar optimaliseren

- Het verschil tussen verstoren en verstoren

- Met (talenten van) planten en dieren samenwerken

- Van productie met energie ver-bruik naar productie met energie ge-bruik en energie ophoping

- Van voedselweb naar creatieweb, creatiepatronen optimaliseren

- Van sustainability naar createability

- Van recycleren (eigenlijk downcycleren) naar creatiegewijs 

- Efficiëntie opnieuw bekeken

- Voorbeelden van eco-effectief ondernemerschap

- Beginselen van eco-effectief ondernemerschap

- Van natuur kost geld naar met natuur geld verdienen

- Rondleiding in het voedselbos in Graauw: Kennismaken met vruchten, noten, groenten, salades en

  kruiden uit het voedselbos

- Een volledig verzorgde lunch (3x): Smullen van voedselbos vruchten en voedselbos gerechten

IMG_7224twl_edited.jpg

Het doel van deze cursus is jouw onderneming in staat te stellen succesvol aan ecosystemen bij te dragen en ecosystemen in staat te stellen succesvol aan jouw onderneming bij te dragen. 

Jezelf drie dagen onderdompelen in wat misschien wel de meest succesvolle vorm van duurzaam ondernemen is.