top of page
teamingwithlife06_edited_edited.jpg

Eco-effectief ondernemen

cursus

Ondernemen met de mens als nuttige soort: De ondernemer draagt bij aan het groeiend succes van andere soorten, en zo dragen deze soorten bij aan het groeiend succes van de ondernemer...

teamingwithlife78.jpg

Voor professionals en dwarsdenkers in duurzaam ondernemen, voedsel, klimaat, landschap, energie en planologie

Het is waar, er zijn ondertussen genoeg ethische motieven te bedenken om als ondernemer te verduurzamen. Maar wanneer andere soorten door jouw bijdragen aan het succes van jouw onderneming bijdragen, dan slaat die ethiek ineens naar efficiëntie om.

 

Wanneer jouw onderneming aan het succes van andere soorten bijdraagt stelt dit deze soorten in staat om steeds talrijker te worden en gelijktijdig aan het groeiend succes van jouw onderneming bij te dragen: In het creëren van vruchtbare bodem, in toename van productie van voedsel en grondstoffen, in reductie van dure input, in verbeteren van veerkracht en draagkracht...  En dit zou wel eens veel duurzamer, veel leuker en per saldo ook vele malen productiever kunnen zijn.

 

Inplaats van te bedenken hoe we binnen die planetaire begrenzingen kunnen blijven kunnen we deze grenzen met de creatie van steeds meer leven terug oprekken. Er ontstaat zo steeds meer voedsel, er ontstaan zo steeds meer bruikbare grondstoffen, steeds meer veerkracht en daardoor steeds meer plezier. 

 

In deze training draait alles om creatiepatronen, de patronen waarlangs leven evolueert, creëert en uitdijt. Het zijn deze creatiepatronen die nu vaak ontwricht zijn en welke we op heel efficiënte wijze kunnen benutten bij het aanpakken van de grote opgaven waar we voor staan, opgaven zoals klimaat, energie, voedsel, biodiversiteit, water, en bodem. We kunnen deze patronen benutten om onze omgeving opnieuw steeds meer te verrijken: Onze landschappen steeds vruchtbaarder te maken, steeds productiever, steeds biodiverser en ook steeds leuker.

Dit is een training in eco-effectief ondernemen waarin we leven gaan laten stromen om hier vervolgens zelf in mee te gaan. 

DSC00621_edited_edited_edited.jpg

Van circulair naar creatiegewijs: Naar steeds hoogwaardiger en meer...

 

Dit gaat over een omdenken, een omdenken van ecologisch verantwoord handelen of streven naar natuurlijk evenwicht naar positief bijdragen en zo steeds meer leven creëren en daardoor steeds rijker oogsten. Naar andere soorten in staat stellen steeds talrijker te worden en steeds succesvoller te zijn.  Steeds succesvoller in het overnemen van zonlicht en dit licht in steeds meer leven uit te kristalliseren. In steeds meer vruchtbare bodem, steeds meer voedsel, steeds meer grondstoffen, steeds meer biodiversiteit en steeds meer plezier.

 

Dit is een uitnodiging om het weefsel waarin wij leven als een scheppend creatieweb te begrijpen, biodiversiteit als efficiëntie en licht als voortdurend voedende bron. Van materie naar energiematerie, van ge-dijend naar uit-dijend, van leren met beperkte voorraden om te gaan naar overvloed creëren...

teamingwithlife83.jpg
teamingwithlife84.jpg
teamingwithlife110.jpg

dominerend

gedijend

sustainability

life has sustained for billions of years

gelijkwaardig

ecologische voetafdruk minimaliseren

soorten beschermen

uitdijend

createability

life has created for billions of years

samenwerkend

ecologische voetafdruk optimaliseren (positief bijdragen)

met andere soorten samenwerken

Data, locatie en investering:

Een drie daagse cursus, 6,7 en 17 oktober 2022 van 10.00 tot 17.00 uur

Kun je deze dagen niet maar wil je een teken ontvangen zodra de volgende cursus doorgaat stuur dan een bericht met het contactformulier.

Voedselbron Graauw, Dwarsstraat 9 4569 PB Graauw - NL

Een cursus met Jos Willemsen

Minimum 10, maximum 20 deelnemers

Kosten € 510,- p.1p. * of € 940,- p.2p. incl. btw

Aanbetaling € 100,- pp

inclusief heerlijke voedselboslunch (3x)

Mee te nemen:

- Denk bij slecht weer aan aangepaste kleding en schoeisel

- Bereidheid om het reeds aangeleerde anders te bekijken. In deze cursus gaan we voorbij het kringloopdenken en     

  voorbij het beschermen van natuur, we gaan naar creatiepatronen kijken en bekijken hoe we met andere soorten

  kunnen samenwerken.

Aanmelden:

Aanmelden kan door inschrijven met het contactformulier en overschrijving van de aanbetaling. 

Drie weken voor aanvang van de cursus berichten wij of de cursus zal doorgaan of dat we de cursus uitstellen. Je kunt dan tot definitieve deelname beslissen en overboeken op IBAN NL64 TRIO 0391 1671 97 

t.n.v. Jos Willemsen landschapsproducties o.v.v. je naam, de cursus en de cursusdatum

Bij afzegging van deelname binnen 48 uur voor aanvang, wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht (wordt 50% terug gestort). Bij annulering door Teaming With Life wordt de volledige som teruggestort. 

Programma: 

- Patronen van kosmos, patronen van energie en patronen van ecosysteemprocessen

- Energie, materie en energiematerie

- Ecosystemen, Einstein, Tesla, Darwin en Gandhi 

- Creatiepatronen herkennen

- Creaties en efficiënties van ecosysteemprocessen

- Ontwrichting van het voedselweb

- Bijschaven van kringloop-theorieën

​- Stromen langs de weg van de minste weerstand

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan!

- De evolutionaire rol van de mens

- De ecologische voetafdruk, van minimaliseren naar optimaliseren

- Het verschil tussen verstoren en verstoren

- Met (talenten van) planten en dieren samenwerken

- Van productie met energie ver-bruik naar productie met energie ge-bruik en energie ophoping

- Van voedselweb naar creatieweb, creatiepatronen optimaliseren

- Van sustainability naar createability

- Van recycleren (eigenlijk downcycleren) naar creatiegewijs 

- Efficiëntie opnieuw bekeken

- Voorbeelden van eco-effectief ondernemerschap

- Beginselen van eco-effectief ondernemerschap

- Van natuur kost geld naar met natuur geld verdienen

- Rondleiding in het voedselbos in Graauw: Kennismaken met vruchten, noten, groenten, salades en

  kruiden uit het voedselbos

- Een volledig verzorgde lunch (3x): Smullen van voedselbos vruchten en voedselbos gerechten

IMG_7224twl_edited.jpg

Het doel van deze cursus is jouw onderneming in staat te stellen succesvol aan ecosystemen bij te dragen en ecosystemen in staat te stellen succesvol aan jouw onderneming bij te dragen. 

Jezelf drie dagen onderdompelen in wat misschien wel de meest succesvolle vorm van duurzaam ondernemen is.

bottom of page