teamingwithlife06.jpg

Van sustainability naar createability

teamingwithlife06.jpg

circulair

gedijend

productie met energie ver-bruik

sustainability

recycleren

creatiegewijs

uitdijend, eindeloze groei

productie met energie ge-bruik en ophoping

createability

transformeren & accumuleren

teamingwithlife72.jpg

"Efficiëntie is niet de kunst zo weinig mogelijk grondstoffen en energie te ver-bruiken,

het is de kunst zo veel mogelijk grondstoffen en energie te ge-bruiken,

en andere soorten in staat te stellen er steeds meer grondstoffen en energie bij op te hopen"

 

Van circulair naar creatiegewijs, van sustainability naar createability

Voor professionals en dwarsdenkers in duurzaam ondernemen, voedsel, klimaat, landschap, energie en planologie

 

De circulaire economie, het houdt zowel klimaatstrijders als economen bezig. Het is beter voor het milieu, maar gaan we het zo wel redden? In deze cursus maken we een interessante twist: Van sustainability naar createability*: Giving life the ability to create ever more life! Hierin gaan we voorbij het circulaire denken, we gaan kringlopen niet sluiten maar juist openstellen en andere soorten in staat stellen steeds meer energie en steeds meer materie in steeds meer voedsel op te hopen. We gaan opzoek naar natuurlijke creatiepatronen, de patronen waarlangs leven evolueert, creëert en uitdijt. In dit natuurlijk uitdijen ontstaat steeds meer voedsel, ontstaan steeds meer bruikbare grondstoffen, ontstaat steeds meer bruikbare energie en er ontstaat steeds meer biodiversiteit.

Het patroon waarlangs onze biosfeer doorheen de tijd is ontwikkeld en is uitgedijd laat zien dat we met het circulaire gedachtengoed een denkfout maken. Er is heel veel te winnen wanneer we begrijpen hoe dit natuurlijk uitdijen doorheen de tijd tot stand gekomen is. Iedere soort is een tandje in een rad dat het geheel in het ophopen van energie en materie (energiematerie) steeds succesvoller en steeds hoogwaardiger maakt (wanneer het de condities krijgt om dit te doen). Dit maakt van biodiversiteit een extreem efficiënte maar nog maar weinig benutte productiepartner. In deze cursus duiken we diep in de high-tech van het leven zelve en duiden toepassingen in intelligente productieprocessen.

*Createability is een nieuwe door Jos Willemsen voorgestelde term

Data en locatie:

15 en 16 september  2021 

Voedselbron Graauw, Dwarsstraat 9 4569 PB Graauw - NL

Volgende cursus in 2022, 24 en 25 mei

Op het programma staan: 

- Patronen van kosmos, patronen van energie en patronen 

  van ecosysteemprocessen

- Energie, materie en energiematerie

- Ecosystemen, Einstein, Tesla, Darwin en Gandhi 

- Creatiepatronen herkennen

- Creaties en efficiënties van ecosysteemprocessen

- Bijschaven van kringloop-theorieën

- Ontwrichting van het voedselweb

- Bepaling door condities

- Stromen langs de weg van de minste weerstand

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan

- Efficiëntie opnieuw bekeken

- Natuurlijke creatiepatronen, toepassing in productieprocessen

- Van voedselweb naar creatieweb

- De ecologische voetafdruk, van minimaliseren naar

  bijdragen met een positief effect

- Van productie met energie ver-bruik naar

  productie met energie ge-bruik en energie ophoping

- Van recycleren (eigenlijk downcycleren) naar

  creatiegewijs (ophopen)

- Van sustainability naar createability

- Rondleiding in het voedselbos in Graauw: Kennismaken met

  vruchten, noten, groenten, salades en kruiden uit het voedselbos

- Een volledig verzorgde lunch (2x): Smullen van voedselbos

  vruchten en voedselbos gerechten

Een cursus met Jos Willemsen

Minimum 10, maximum 20 deelnemers

Kosten € 320,- p.p. * incl. btw

Bij inschrijving zes weken voor aanvang € 280,- incl. btw

Mee te nemen:

- Denk bij slecht weer aan aangepaste kleding en schoeisel

- Bereidheid om het reeds geleerde anders te bekijken. In deze

  cursus gaan we voorbij het kringloopdenken en voorbij het

  beschermen van natuur, we gaan naar creatiepatronen kijken en

  bekijken hoe we met andere soorten kunnen samenwerken.

Aanmelden:

Aanmelden kan door inschrijven met het contactformulier. 

Twee weken voor aanvang van de cursus berichten wij of de corona omstandigheden het toelaten de cursus door te laten gaan of dat we de cursus uitstellen of een online voorstel doen. Je kunt dan tot definitieve deelname beslissen en overboeken 

op IBAN NL64 TRIO 0391 1671 97 

t.n.v. Jos Willemsen landschapsproducties o.v.v. je naam, de cursus en de cursusdatum

Bij afzegging van deelname binnen 36 uur voor aanvang, wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht. Bij annulering door Teaming With Life wordt het bedrag teruggestort. Alle cursussen worden aangeboden met een niet goed geld terug garantie.

Corona:

Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen van het RIVM en houden we 1,5 meter afstand. Het grootste gedeelte van het programma vind buiten plaats. De binnenruimte kan het aantal personen op voldoende afstand herbergen. Wij zorgen voor de nodige producten voor handhygiëne.