top of page

Van sustainability naar createability

Van ge-dijend naar uit-dijend, naar steeds hoogwaardiger en meer...

Voor professionals en dwarsdenkers in duurzaam ondernemen, voedsel, klimaat, landschap, energie en planologie

 

De circulaire economie, het houdt zowel klimaatstrijders als economen bezig. Het is beter voor het milieu, maar gaan we het zo wel redden? In deze cursus maken we een interessante twist: Van sustainability naar createability*: Giving life the ability to create ever more life! Hierin gaan we voorbij het circulaire denken, we gaan kringlopen niet sluiten maar juist openstellen en andere soorten in staat stellen steeds meer energie en steeds meer materie in steeds meer voedsel op te hopen. We gaan opzoek naar natuurlijke creatiepatronen, de patronen waarlangs leven evolueert, creëert en uitdijt. In dit natuurlijk uitdijen ontstaat steeds meer voedsel, ontstaan steeds meer bruikbare grondstoffen, ontstaat steeds meer bruikbare energie en er ontstaat steeds meer biodiversiteit.

Het patroon waarlangs onze biosfeer doorheen de tijd is ontwikkeld en is uitgedijd laat zien dat er is heel veel te winnen wanneer we begrijpen hoe dit natuurlijk uitdijen doorheen de tijd tot stand gekomen is. Iedere soort is een tandje in een rad dat het geheel in het ophopen van energie en materie (energiematerie) steeds succesvoller en steeds hoogwaardiger maakt (wanneer het de condities krijgt om dit te doen). Dit maakt van biodiversiteit een extreem efficiënte maar nog maar weinig benutte productiepartner. In deze cursus duiken we diep in de high-tech van het leven zelve en duiden toepassingen in intelligente productieprocessen.

*Createability is een nieuwe door Jos Willemsen voorgestelde term

556942_edited.jpg

We worden door extreem efficiënte creatiepatronen omringd...

Dit is een uitnodiging om het weefsel waarin wij leven als een scheppend creatieweb te begrijpen, biodiversiteit als efficiëntie en licht als voortdurend voedende bron. Van materie naar energiematerie, van ge-dijend naar uit-dijend, van leren met beperkte voorraden om te gaan naar overvloed creëren...

teamingwithlife78.jpg
teamingwithlife06.jpg

circulair

behouden

productie met energie ver-bruik

gedijend

sustainability

recycleren

creatiegewijs

overnemen - transformeren - overdragen - accumuleren

productie met energie ge-bruik en ophoping

uitdijend, eindeloze groei

createability

transformeren & accumuleren

Data, locatie en investering:

24 en 25 mei 2022 

Voedselbron Graauw, Dwarsstraat 9 4569 PB Graauw - NL

Een cursus met Jos Willemsen

Minimum 10, maximum 15 deelnemers

Kosten € 420,- p.p. * incl. btw

Bij inschrijving voor 8 april € 380,- incl. btw

Mee te nemen:

- We zullen binnen maar deels ook buiten in het voedselbos zijn. Denk aan aangepaste kleding en schoeisel.

- Bereidheid om het reeds geleerde anders te bekijken. In deze cursus gaan we voorbij het kringloopdenken en voorbij het beschermen van natuur, we gaan naar creatiepatronen kijken en bekijken hoe we met andere soorten kunnen samenwerken.

Inschrijven:

Inschrijven kan met het contactformulier. 

Twee weken voor aanvang van de cursus berichten wij of de omstandigheden het toelaten de cursus door te laten gaan of dat we de cursus uitstellen of een online voorstel doen. Je kunt dan tot definitieve deelname beslissen en overboeken 

op IBAN NL64 TRIO 0391 1671 97 

t.n.v. Jos Willemsen landschapsproducties o.v.v. je naam, de cursus en de cursusdatum

Bij afzegging van deelname binnen 36 uur voor aanvang, wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht. Bij annulering door Teaming With Life wordt het bedrag teruggestort. Alle cursussen worden aangeboden met een niet goed geld terug garantie.

teamingwithlife06_edited_edited_edited.jpg

When we team with the patterns of energy, matter will simply follow...

Programma: 

- Patronen van kosmos, patronen van energie en patronen van ecosysteemprocessen

- Energie, materie en energiematerie

- Ecosystemen, Einstein, Tesla, Darwin en Gandhi 

- Creatiepatronen herkennen

- Creaties en efficiënties van ecosysteemprocessen

- Bijschaven van kringloop-theorieën

- Ontwrichting van het voedselweb

- Bepaling door condities

- Stromen langs de weg van de minste weerstand

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan!

- Efficiëntie opnieuw bekeken

- Van voedselweb naar creatieweb

- Natuurlijke creatiepatronen, toepassing in productieprocessen

- De ecologische voetafdruk, van minimaliseren naar positief bijdragen 

- Van productie met energie ver-bruik naar productie met energie ge-bruik en energie ophoping

- Van recycleren (eigenlijk downcycleren) naar creatiegewijs (andere soorten tot ophopen in staat stellen)

- Van overwegende kostenpost (sustainability) naar overwegend verdienmodel (createability)

- Rondleiding in het voedselbos in Graauw: Kennismaken met vruchten, noten, groenten, salades en kruiden uit het voedselbos

- Een volledig verzorgde lunch (2x): Smullen van voedselbos vruchten en voedselbos gerechten

teamingwithlife77a.jpg

Het doel van deze cursus is het potentieel en de rijkdom van uitdijende creatiepatronen te herkennen en inzicht te krijgen in hoe deze creatiepatronen in (eigen) productieprocessen toepasbaar gemaakt kunnen worden.

bottom of page