Van sustainability naar createability

circulair

gedijend

sustainability

recycleren

creatiegewijs

uitdijend

createability

transformeren & accumuleren

Van circulair naar creatiegewijs, van sustainability naar createability

Voor professionals en dwarsdenkers in duurzaam ondernemen, voedsel, klimaat, landschap, energie en planologie

 

De circulaire economie, het houdt zowel klimaatstrijders als economen bezig. Het is beter voor het milieu, maar gaan we het zo wel redden? In deze cursus maken we een interessante twist: Van sustainability naar createability*: Giving life the ability to create more life! Hierin gaan we voorbij het circulaire denken, we gaan kringlopen niet sluiten maar juist openstellen zodat er steeds meer energie en steeds meer materie bij kan worden opgenomen. We gaan opzoek naar natuurlijke creatiepatronen, de patronen waarlangs leven evolueert, creëert en uitdijt. In dit natuurlijk uitdijen ontstaat steeds meer voedsel, ontstaan steeds meer bruikbare grondstoffen, ontstaat steeds meer bruikbare energie en er ontstaat steeds meer biodiversiteit.

 

Vandaag de dag wordt veel in duurzame innovatie geïnvesteerd. Maar hierbij wordt vooral aan duurzame technieken gedacht en is het leven zelf vooral een natuur om te beschermen. Zelden wordt het leven zelve als duurzame techniek gezien, ook niet gezien als voortdurend creërende bron. In gangbare productieprocessen wordt weliswaar gepoogd zo min mogelijk energie te ver-bruiken, maar deze technieken slagen er nog niet in gedurende de productie energie te ge-bruiken om van ophoping van energie nog maar niet te spreken. Iedere soort is een tandje in een rad dat het geheel in het ophopen van energie steeds succesvoller maakt. Dit maakt van biodiversiteit een extreem efficiënte maar nog maar weinig benutte partner. In deze cursus duiken we diep in de high-tech van het leven zelve.

*Createability is een nieuwe door Jos Willemsen voorgestelde term

Data en locatie:

Wegens corona maatregelen is deze cursus uitgesteld 

Voedselbron Graauw, Dwaarsstraat 9 4569 PB Graauw - NL

Op het programma staan: 

- Patronen van kosmos, patronen van energie en patronen 

  van ecosysteemprocessen

- Energie, materie en energiematerie

- Ecosystemen, Einstein, Tesla, Darwin en Gandhi 

- Creatiepatronen herkennen

- Creaties en efficiënties van ecosysteemprocessen

- Ontwrichting van het voedselweb

- Bijschaven van kringloop-theorieën

- Stromen langs de weg van de minste weerstand

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan

- De ecologische voetafdruk, van minimaliseren naar

  optimaliseren

- Van productie met energie ver-bruik naar

  productie met energie ge-bruik en energie ophoping

- Natuurlijke creatiepatronen, toepassing in productieprocessen

- Van voedselweb naar creatieweb, creatiepatronen optimaliseren

- Van sustainability naar createability

- Van recycleren (eigenlijk downcycleren) naar

  creatiegewijs (ophopen)

- Efficiëntie opnieuw bekeken

- Rondleiding in het voedselbos in Graauw: Kennismaken met

  vruchten, noten, groenten, salades en kruiden uit het voedselbos

- Een volledig verzorgde lunch (2x): Smullen van voedselbos

  vruchten en voedselbos gerechten

Een cursus met Jos Willemsen

Minimum 10, maximum 20 deelnemers

Kosten € 320,- p.p. * incl. btw

Bij inschrijving zes weken voor aanvang € 280,- incl. btw

Mee te nemen:

- Denk bij slecht weer aan aangepaste kleding en schoeisel

- Bereidheid om het reeds geleerde anders te bekijken. In deze

  cursus gaan we voorbij het kringloopdenken en voorbij het

  beschermen van natuur, we gaan naar creatiepatronen kijken en

  bekijken hoe we met andere soorten kunnen samenwerken.

Aanmelden:

Aanmelden kan door inschrijven met het contactformulier en overboeking op IBAN NL64 TRIO 0391 1671 97 

t.n.v. Jos Willemsen landschapsproducties o.v.v. je naam, de cursus en de cursusdatum

Bij afzegging van deelname binnen 36 uur voor aanvang, wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht. Bij annulering door Teaming With Life wordt het bedrag teruggestort. Alle cursussen worden aangeboden met een niet goed geld terug garantie.

© 2019 published by teamingwithlife.info