syn 6.jpeg

Training syntropische landbouw

 / syntropische agroforestry

" Syntropische landbouw is voor mij een dans waarin de definities van efficiëntie en duurzaamheid elkaar ontmoeten"   

                                                                                                                                                              -  Jos Willemsen

Bodem opbouwen, CO2 vastleggen, water bufferen, biodiversiteit creëren,

terwijl steeds meer hoogwaardig voedsel geproduceerd wordt

Steeds meer mensen stellen de huidige mens-natuur relatie in vraag. En steeds meer mensen zien in voedsel een manier om deze relatie opnieuw vorm te geven of te hervinden. Het is tijd om voedsel te produceren op een wijze die landschappen niet langer doet aftakelen maar juist in vruchtbaarheid en in biodiversiteit doet toenemen. Dat kan, een dergelijke aanpak wordt wereldwijd op steeds meer plaatsen succesvol toegepast. 

 

In deze training doen we dat op uitzonderlijke wijze. Door kringlopen niet te sluiten maar juist door cycli open te stellen. En daarbij planten in staat te stellen om steeds meer energie uit de kosmos over te nemen. En door dieren (zoals wormen, pissebedden, duizendpoten en microscopisch bodemleven) in staat te stellen talrijk te worden en in het ophopen van energie (in gewas, in voedsel, in bodem, in biodiversiteit) steeds succesvoller te zijn. 

 

In deze training gaan we voedsel produceren, niet op een wijze waarin we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk proberen te maken maar juist door positief aan het succes van ecosysteemprocessen bij te dragen. Zo ontstaan systemen waarin zonder externe input (van bemesting, energie en irrigatie) de bodem steeds vruchtbaarder wordt, productie steeds meer toeneemt, voedsel steeds voedzamer wordt en gelijktijdig steeds meer biodiversiteit ontstaat. 

 

In deze training gaan we opzoek naar de creatiepatronen die ons omringen en we gaan deze creatiepatronen toepassen bij het aanleggen en gebruiken van eigen agroforestry-voedselsystemen. In deze training gaan we hiervoor benodigde kennis en vaardigheden aanleren en toepassen.

 

Leer hands-on over de theorie en praktijk van Syntropische Landbouw / Regeneratieve Agroforestry en draag gelijktijdig bij aan een proces waarin we gezamenlijk herstel van landschappen en biodiversiteit een kickstart geven!

Data en locatie:

Elf dagen (negen zaterdagen en twee zondagen) van december 2021 tot juni 2022, van 10.00 tot 16.30 in Graauw

​18,19 december, 8, 9, 22 januari, 12, 26 februari, 12, maart, 23 april, 14 mei, 25 juni

Kun je nu niet maar wil je wel een teken krijgen zodra de volgende training is ingepland? Stuur dan even een berichtje met het contactformulier.

 

Adres Voedselbron Graauw: 

Dwarsstraat 9 4569 PB Graauw - NL

Een training met Jos Willemsen en Emiel van de Vijver

Jos heeft dertig jaar ervaring in landschappelijke projecten en in het observeren van ecosysteemprocessen. In 2017 en 2019 is Jos bij Ernst Götsch in de leer geweest en sindsdien zijn verschillende projecten in Nederland, België en Africa met syntropische methoden aangelegd.

Emiel is ervaren bio-groenteteler en weet als geen ander hoe je bodem in topconditie kunt brengen. In deze training zal Emiel hierover uit de doeken doen.

Minimum 10, maximum 15 deelnemers

Kosten € 880,- p.p. * incl. btw 

Inclusief heerlijke voedselbos lunch 2x

Bij inschrijving vóór 26 november € 810,- incl. btw

Houdt rekening met te maken kosten voor aan te schaffen gereedschappen. Een voorstel hiervoor wordt in de eerste les meegegeven en kan naar eigen ambitie en draagkracht worden aangeschaft.

* Ben je gehinderd door een te kleine beurs? Stuur dan een

  berichtje we kijken dan wat mogelijk is.

* Jouw bijdrage stelt mij (Jos) in staat deze kennis en

  vaardigheden ook buiten de cursussen hier in Nederland en

  België en ook in Africa verder te verspreiden. Dank!

In de praktijk:

De praktijk gaan we uitvoeren op de akkers en in de bossen van Voedselbron Graauw. We gaan aan de slag met de omvorming van twee verschillende systemen: Het omvormen van een bestaand bos naar een syntropisch agroforestry-systeem en het omvormen van een akker naar een syntropisch agroforestry-systeem.

 

We gaan aan de slag met het creëren van voedselsystemen waarin we met de teelt van overwegend éénjarige groenten beginnen waardoor al in het eerste jaar in goed voedsel voorzien wordt. Doorheen deze teelten leggen we structuren van bomen en struiken aan waardoor deze systemen zich in enkele jaren (zonder nog langer van externe input van bemesting en irrigatie afhankelijk te zijn) naar hoogproductieve bossystemen ontwikkelen. 

 

Mee te nemen:

- Schoeisel of laarzen en kledij geschikt voor nat weer 

- Werkhandschoenen

- Enkele dikke truien voor het stilzitten tijdens de lessen

- Een waterfles

- Een lunchpakket, (dag 1 en 11 wordt in lunch voorzien)

- Een notitieboek en schrijfgerei

- Honger naar verandering en avontuur

Aanmelden:

Aanmelden kan door inschrijven met het contactformulier. 

Vier weken voor aanvang van de cursus berichten wij of de cursus zal doorgaan, Je kunt dan tot definitieve deelname beslissen door overboeking op IBAN NL64 TRIO 0391 1671 97 

t.n.v. Jos Willemsen landschapsproducties o.v.v. je naam, de cursus en de cursusdatum

Bij afzegging van deelname binnen 96 uur (vier dagen) voor aanvang wordt 25% van de kostprijs in rekening gebracht (wordt 75% terug gestort). Bij annulering door Teaming With Life wordt het volledige bedrag teruggestort. Alle cursussen worden aangeboden met een niet goed geld terug garantie.

Op het programma staan: 

1 Het weefsel waarin wij leven beter begrijpen

Het doel van deze theorie is te begrijpen dat we niet in een ge-dijende wereld leven maar (wanneer de condities hiervoor goed zijn) in een uit-dijende wereld en hierin te begrijpen hoe dit uitdijen werkt en hoe wij als mensen aan dit uitdijen kunnen bijdragen en hiervan rijkelijk vruchten kunnen plukken.

- Alles als expressies van energie begrijpen

- Patronen van energie en patronen van ecosysteemprocessen

- Bijschaven van gangbare verkeerd aangeleerde

  kringloop-theorieën

- Energie tot ophopen in staat stellen

- Onze evolutionaire bestemming, onze ecologische mens-rol

 

2 Syntropische agroforestry, een stevige theoretische basis

Het doel van deze theorie is je de basiskennis van syntropische landbouw eigen te maken om jezelf hiermee in staat te stellen aan het ontstaan van uitdijende voedselsystemen bij te dragen.

- Inleiding tot de principes van syntropische landbouw

  (In deze training gaan we deze verenigen met methoden die uit

  de ‘Market gardening’ afkomstig zijn)

- Landschap lezen, Genius Loci

- Leren kennen van verschillende soorten (wilde en

  gedomesticeerde) planten en dieren 

- Bodemhabitat, bodemwerking, bodembewerking en bodemzorg

- Creatiepatronen benutten en optimaliseren

- Met (talenten van) planten en dieren samenwerken

- Natuurlijke dynamiek, het verschil tussen verstoren en verstoren

- Waterstrategieën en behoeften

- Planten en hun levenscycli (tijdsdimensie-successie)

- Planten en hun lichtbehoefte (ruimtedimensie-stratificatie)

- Jezelf in staat stellen gangbare aftakelingsprocessen (in bodem,

   water, klimaat, biodiversiteit) omkeerbaar te maken;

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan

3 Zelf syntropische systemen aanleggen en gebruiken

Het doel van deze praktijk is jezelf in staat te stellen de opgedane theorie in de paktijk toe te passen en jezelf in de nodige vaardigheden te bekwamen.

- Toepassen van creërende snoei methoden

- Toepassen van droogteresistente beplantingsmethoden

- Toepassen van verschillende bodem-verbeteringsmethoden

- Selectief wieden

- Methoden van aanplant, consortiums, plantverbanden

  en gebruik

- Vermeerderen en kweken van planten (zaaien, stekken, enten)

- Bewerken en begeleiden van verschillende bestaande       

  voedselsystemen. (Wil je ook buiten deze training jouw ervaring

  blijven vergroten kom dan naar de

- Een geleidelijke transitie doorleven in teeltwijze en

  voedingspatroon. Een transitie van overwegend éénjarige

  groenten naar een voedingspatroon gebaseerd op overwegend

  meerjarigen, bomen en struiken