TWL77.jpg

Masterclass regeneratieve landbouw

Toepassen van methoden uit de syntropische landbouw in voedselbosbouw, agroforestry permacultuur en andere vormen van regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw is de manier om gedegradeerde landschappen opnieuw vruchtbaar te maken. Het bevat methoden om ondermeer planten, dieren, schimmels en bacteriën opnieuw in staat te stellen steeds talrijker te worden en in staat te stellen aan verrijking van landschappen mee te werken terwijl steeds meer hoogwaardig voedsel geproduceerd wordt. Agroforestry, permacultuur, voedselbosbouw, holistische begrazing, het zijn enkele van de vormen die zich onder regeneratieve landbouw kunnen scharen. Ook syntropische landbouw is een vorm van regeneratieve landbouw.

In deze training wordt de syntropische landbouw uitgelicht. Syntropische landbouw bevat een set van principes en methoden die in het spectrum van regeneratieve landbouw uniek zijn. Andere vormen van regeneratieve landbouw kunnen hiermee innoveren en zo nog succesvoller kunnen zijn. 

 

Deze cursus is speciaal voor wie al in voedselbosbouw, agroforestry of permacultuur is ingewijd. Voor wie meer wil weten over het herkennen en benutten van natuurlijke creatiepatronen en hoe door eigen ingrijpen (voedsel)bossen en agroforestry systemen steeds veerkrachtiger, productiever én biodiverser gemaakt kunnen worden. Hiervoor duiken we diep  in de patronen van ecosysteemprocessen waarin we leven niet langer als “survival of the fittest” maar als extreem efficiënte creatiepatronen zien.

DSC00896kl_2.jpg

Alles verandert wanneer je aan de talenten van andere soorten bijdraagt en zo in leven de extreem efficiënte creatiepatronen ziet...

Data, locatie en investering:

 

Een vierdaagse traing, 14, 15, 23 en 24 september  2022, van 10.00 tot 16.30 in Graauw

 

* Kun je nu niet maar wil je wel een teken krijgen zodra de volgende training wordt ingepland? Stuur dan even een berichtje met het contactformulier. 

Adres Voedselbron Graauw: Dwarsstraat 9 4569 PB Graauw - NL 

Minimum 10 deelnemers, maximum 20 deelnemers

Kosten € 280,- p.p. of 510,- p.2p.  incl. btw *

Inclusief heerlijke voedselbos lunch 2x

Bij inschrijving vóór 1 augustus € 240,- p.p. of 430,- p.2p. incl. btw

* Ben je gehinderd door een te kleine beurs? Stuur dan een berichtje we kijken dan wat mogelijk is.

Inschrijven:

Inschrijven kan met het contactformulier en overboeken van de som op IBAN NL64 TRIO 0391 1671 97 

t.n.v. Jos Willemsen landschapsproducties o.v.v. je naam, de cursus en de cursusdatum

Bij afzegging van deelname binnen 72 uur voor aanvang, wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht (wordt 50% van de som terug gestort. Bij annulering door Teaming With Life wordt de volledige som teruggestort. Alle cursussen worden aangeboden met een niet goed geld terug garantie.

mensaap syntropyl.jpg

Veel van de in deze cursus voorgestelde methoden komen uit de syntropische landbouw voort

Een cursus met Jos Willemsen 

Jos heeft dertig jaar ervaring in landschappelijke projecten en in het observeren van ecosysteemprocessen. In 2017 en 2019 is Jos bij Ernst Götsch in de leer geweest en sindsdien zijn verschillende projecten in Nederland, België en Africa met syntropische methoden aangelegd.

Mee te nemen:

- Schoeisel of laarzen en kledij geschikt voor nat weer 

- Een notitieboek en schrijfgerei

Programma

1 Het weefsel waarin wij leven beter begrijpen

- Alles als expressies van energie begrijpen

- Patronen van energie en patronen van ecosysteemprocessen

- Bijschaven van gangbare verkeerd aangeleerde kringloop-theorieën

- Energie (leven) tot ophopen in staat stellen

- Onze evolutionaire bestemming, onze ecologische mens-rol

teamingwithlife06_edited_edited_edited.jpg

Scheppingsverhalen van inheemse natuurvolkeren beginnen vaak met 'Father the Sky en Mother Earth, en deze verhalen beginnen vaak met een zucht als begin waaruit de fysieke wereld is voortgekomen en voortkomt.

Dit is geen filosofie of mythe, dit is fysica. 

556942_edited.jpg

Het doel van deze theorie is te begrijpen dat we niet in een ge-dijende wereld leven maar (wanneer de condities hiervoor goed zijn) in een uit-dijende wereld en hierin te begrijpen hoe dit uitdijen werkt en hoe wij als mensen aan dit uitdijen kunnen bijdragen en zo rijkelijk vruchten kunnen plukken. 

- Toepassen van creërende snoeimethoden

- Toepassen van droogte resistente beplantingsmethoden


- Rondleiding in het voedselbos in Graauw: Kennismaken met

  vruchten, noten, groenten, salades en kruiden uit het voedselbos
- Een volledig verzorgde lunch (2x): Smullen van voedselbos 
vruchten en voedselbos gerechten

Wil je ook buiten deze cursus jouw ervaring blijven vergroten kom dan naar de meewerkdagen

Het doel van deze cursus is jezelf in staat te stellen aan het succes van andere soorten bij te dragen en zo productie en biodiversiteit in jouw (voedsel)bos of agroforestry systeem actief te vergroten

2 Syntropische agroforestry, een stevige theoretische basis

- Inleiding tot de principes van syntropische landbouw

- Creatiepatronen benutten en optimaliseren

- Met (talenten van) planten en dieren samenwerken

Deze soorten in staat stellen steeds meer zonne-energie, koolstof, water en opneembare mineralen over te nemen

  en op te hopen in steeds meer vruchtbare bodem, steeds meer voedsel en steeds meer biodiversiteit. 

 

- Natuurlijke dynamiek, het verschil tussen verstoren en verstoren

- Waterstrategieën en behoeften

- Planten en hun levenscycli (tijdsdimensie-successie)

- Planten en hun lichtbehoefte (ruimtedimensie-stratificatie)

- Waarom de meeste plagen deugen en hoe deze aanwijzingen voor verandering aan te grijpen

- Jezelf in staat stellen gangbare aftakelingsprocessen (in bodem, water, klimaat, biodiversiteit) omkeerbaar te maken

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan!

Het doel van deze theorie is je de basiskennis van syntropische landbouw eigen te maken om jezelf hiermee in staat te stellen aan het ontstaan van uitdijende voedselsystemen bij te dragen.

3 Zelf syntropische systemen aanleggen en gebruiken

- Toepassen van creërende snoei methoden

- Toepassen van syntropische beplantingsmethoden (creërend, bodem opbouwend, droogte resistent)

- Toepassen van verschillende bodem verbeteringsmethoden

- Selectief wieden

- Methoden van aanplant, consortiums, plantverbanden en gebruik

- Vermeerderen en kweken van planten (zaaien, stekken, enten)

- Bewerken en begeleiden van verschillende bestaande voedselsystemen.

- Een geleidelijke transitie doorleven in teeltwijze en voedingspatroon. Een transitie van overwegend éénjarige groenten

  naar een teelt en voedingspatroon gebaseerd op overwegend meerjarigen, bomen en struiken

Het doel van deze praktijk is jezelf in staat te stellen de opgedane theorie in de paktijk toe te passen en jezelf in de nodige vaardigheden te bekwamen.

Wil je ook buiten deze cursus jouw ervaring blijven vergroten kom dan naar de meewerkdagen