De mens als nuttige soort

teamingwithlife83.jpg
teamingwithlife84.jpg
teamingwithlife85.jpg

dominerend

gedijend

sustainability

life has sustained for billions of years

gelijkwaardig

ecologische voetafdruk minimaliseren

soorten beschermen

uitdijend

createability

life has created for billions of years

samenwerkend

ecologische voetafdruk optimaliseren (positief bijdragen)

met andere soorten samenwerken

Toewerken naar eco-effectief ondernemerschap

Voor professionals en dwarsdenkers in duurzaam ondernemen, voedsel, klimaat, landschap, energie en planologie

Mens en natuur worden steeds meer van elkaar gescheiden, toch maken ze samen deel uit van hetzelfde levende systeem. De mens is in percepties over de mens-natuur relatie ook steeds een schadelijk schepsel, de voetafdruk van de mens moet zoveel als mogelijk worden ingeperkt, natuur moet zoveel als mogelijk met rust worden gelaten. In levende systemen werkt dat anders, daar werken alle soorten aan het creëren van een zo gróót mogelijke ecologische voetafdruk maar met een positief effect. In een door bevers aangerichte "ravage" bijvoorbeeld ontstaat heel veel ander leven en groeien zelfs ook de bomen beter. Maar als je goed kijkt zie je dat alle soorten dit doen, dat alles meewerkt aan verrijking wanneer het de condities krijgt om dit te doen. 

Er zijn steeds meer ondernemers (vooral eco-effectieve boeren) die op hun bedrijf een heel grote biodiversiteit creëren. Niet zelden tellen zij op hun bedrijf zelfs meer biodiversiteit dan de natuurgebieden rondom. Doordat zij natuur niet beschermen maar inplaats daarvan ecosysteemprocessen actief optimaliseren. Zij stellen andere soorten in staat talrijk te worden en succesvol te zijn en doordat zij dat doen wordt het ecosysteem in staat gesteld mee te werken aan het verrijken van de mens. Alles wat leeft werkt mee om het geheel steeds energieker te maken, steeds vruchtbaarder en steeds productiever.

 

Deze cursus is een combinatie van de cursus 'Createability' en de cursus 'De extreme efficiëntie van biodiversiteit'. In deze cursus gaan we opzoek naar de efficiëntie van natuurlijke creatiepatronen om ze vervolgens in een eigen eco-effectieve bedrijfsvoering toe te kunnen passen. 

Data en locatie:

6, 13 en 14 oktober 2021

Voedselbron Graauw, Dwarsstraat 9 4569 PB Graauw - NL

Op het programma staan: 

Op het programma staan: 

- Patronen van kosmos, patronen van energie en patronen 

  van ecosysteemprocessen

- Energie, materie en energiematerie

- Ecosystemen, Einstein, Tesla, Darwin en Gandhi 

- Creatiepatronen herkennen

- Creaties en efficiënties van ecosysteemprocessen

- Ontwrichting van het voedselweb

- Bijschaven van kringloop-theorieën

​- Stromen langs de weg van de minste weerstand

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan

- De evolutionaire rol van de mens

- De ecologische voetafdruk, van minimaliseren naar optimaliseren

- Het verschil tussen verstoren en verstoren

- Met (talenten van) planten en dieren samenwerken

- Van productie met energie ver-bruik naar

  productie met energie ge-bruik en energie ophoping

- Van voedselweb naar creatieweb, creatiepatronen optimaliseren

- Van sustainability naar createability

- Van recycleren (eigenlijk downcycleren) naar creatiegewijs 

- Efficiëntie opnieuw bekeken

- Voorbeelden van eco-effectief ondernemerschap

- Beginselen van eco-effectief ondernemerschap

- Van natuur kost geld naar met natuur geld verdienen

- Rondleiding in het voedselbos in Graauw: Kennismaken met 

  vruchten, noten, groenten, salades en kruiden uit het voedselbos

- Een volledig verzorgde lunch (3x): Smullen van

  voedselbos vruchten en voedselbos gerechten

Een cursus met Jos Willemsen

Minimum 10, maximum 20 deelnemers

Kosten € 460,- p.p. * incl. btw

Bij inschrijving zes weken voor aanvang € 410,- incl. btw

Mee te nemen:

- Denk bij slecht weer aan aangepaste kleding en schoeisel

- Bereidheid om het reeds geleerde anders te bekijken. In deze

  cursus gaan we voorbij het kringloopdenken en voorbij het

  beschermen van natuur, we gaan naar creatiepatronen kijken en

  bekijken hoe we met andere soorten kunnen samenwerken.

Aanmelden:

Aanmelden kan door inschrijven met het contactformulier. 

Twee weken voor aanvang van de cursus berichten wij of de corona omstandigheden het toelaten de cursus door te laten gaan of dat we de cursus uitstellen of een online voorstel doen. Je kunt dan tot definitieve deelname beslissen en overboeken 

op IBAN NL64 TRIO 0391 1671 97 

t.n.v. Jos Willemsen landschapsproducties o.v.v. je naam, de cursus en de cursusdatum

Bij afzegging van deelname binnen 36 uur voor aanvang, wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht. Bij annulering door Teaming With Life wordt het bedrag teruggestort. Alle cursussen worden aangeboden met een niet goed geld terug garantie.

Corona:

Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen van het RIVM en houden we 1,5 meter afstand. Het grootste gedeelte van het programma vind buiten plaats. De binnenruimte kan het aantal personen op voldoende afstand herbergen. Wij zorgen voor de nodige producten voor handhygiëne.