teamingwithlife06_edited_edited.jpg

De mens als nuttige soort

teamingwithlife83.jpg
teamingwithlife84.jpg
teamingwithlife110.jpg

dominerend

gedijend

sustainability

life has sustained for billions of years

gelijkwaardig

ecologische voetafdruk minimaliseren

soorten beschermen

uitdijend

createability

life has created for billions of years

samenwerkend

ecologische voetafdruk optimaliseren (positief bijdragen)

met andere soorten samenwerken

Toewerken naar eco-effectief ondernemerschap

Voor professionals en dwarsdenkers in duurzaam ondernemen, voedsel, klimaat, landschap, energie en planologie

Wanneer je bedenkt dat leven op deze planeet ooit heel primitief "begonnen is" en vervolgens steeds meer energie in de biosfeer is opgehoopt dan is efficiëntie niet de kunst zo weinig mogelijk energie te ver-bruiken, dan is efficiëntie de kunst zo veel mogelijk energie te ge-bruiken. En andere soorten daarbij in staat te stellen steeds meer energie in de biosfeer op te hopen. 

 

Wanneer je bedenkt dat alles wat leeft klaarstaat om aan productie én aan duurzaamheidsopgaven mee te werken kun je bedenken dat er nog veel te winnen is door meer met (de talenten van) andere soorten samen te werken. Hoe geven wij andere soorten de kans en de condities om dit te doen?

Er zijn steeds meer ondernemingen waar ecosysteemprocessen de drijvende kracht achter de productielijnen zijn. Hun bedrijven worden 

steeds productiever en brengen gelijktijdig een steeds maar groeiende biodiversiteit voort. Niet zelden tellen zij op hun bedrijf zelfs meer biodiversiteit dan de natuurgebieden rondom. Doordat zij ecosysteemprocessen optimaliseren, hierin de patronen van energie benutten waardoor er steeds meer zonne-energie in steeds meer voedsel en steeds meer grondstoffen wordt opgehoopt.

 

Dit gaat voorbij het circulaire gedachtengoed, deze systemen worden steeds vruchtbaarder en steeds productiever, zelfs zonder input. Deze ondernemers stellen andere soorten in staat talrijk te worden en succesvol te zijn en doordat zij dat doen wordt het landschap steeds vruchtbaarder en steeds energieker. Ontdek hoe ook jouw bedrijf met de werking van ecosysteemprocessen verenigd kan worden en zo aan het succes van ecosystemen kan bijdragen en zo op de cadans van dit succes kan mee surfen. 

Dit is een training in eco-effectief ondernemen waarin we de definities van efficiëntie en duurzaamheid in dezelfde dans zien ontmoeten,

waarin we leven gaan laten stromen om hier vervolgens zelf in mee te gaan...

Data en locatie:

6, 13 en 14 oktober 2021

Voedselbron Graauw, Dwarsstraat 9 4569 PB Graauw - NL

Op het programma staan: 

Op het programma staan: 

- Patronen van kosmos, patronen van energie en patronen 

  van ecosysteemprocessen

- Energie, materie en energiematerie

- Ecosystemen, Einstein, Tesla, Darwin en Gandhi 

- Creatiepatronen herkennen

- Creaties en efficiënties van ecosysteemprocessen

- Ontwrichting van het voedselweb

- Bijschaven van kringloop-theorieën

​- Stromen langs de weg van de minste weerstand

- Leven laten stromen, zo krachtig als je kan

- De evolutionaire rol van de mens

- De ecologische voetafdruk, van minimaliseren naar optimaliseren

- Het verschil tussen verstoren en verstoren

- Met (talenten van) planten en dieren samenwerken

- Van productie met energie ver-bruik naar

  productie met energie ge-bruik en energie ophoping

- Van voedselweb naar creatieweb, creatiepatronen optimaliseren

- Van sustainability naar createability

- Van recycleren (eigenlijk downcycleren) naar creatiegewijs 

- Efficiëntie opnieuw bekeken

- Voorbeelden van eco-effectief ondernemerschap

- Beginselen van eco-effectief ondernemerschap

- Van natuur kost geld naar met natuur geld verdienen

- Rondleiding in het voedselbos in Graauw: Kennismaken met 

  vruchten, noten, groenten, salades en kruiden uit het voedselbos

- Een volledig verzorgde lunch (3x): Smullen van

  voedselbos vruchten en voedselbos gerechten

Een cursus met Jos Willemsen

Minimum 10, maximum 20 deelnemers

Kosten € 560,- p.p. * incl. btw

Bij inschrijving zes weken voor aanvang € 510,- incl. btw

Mee te nemen:

- Denk bij slecht weer aan aangepaste kleding en schoeisel

- Bereidheid om het reeds geleerde anders te bekijken. In deze

  cursus gaan we voorbij het kringloopdenken en voorbij het

  beschermen van natuur, we gaan naar creatiepatronen kijken en

  bekijken hoe we met andere soorten kunnen samenwerken.

Aanmelden:

Aanmelden kan door inschrijven met het contactformulier. 

Twee weken voor aanvang van de cursus berichten wij of de corona omstandigheden het toelaten de cursus door te laten gaan of dat we de cursus uitstellen of een online voorstel doen. Je kunt dan tot definitieve deelname beslissen en overboeken 

op IBAN NL64 TRIO 0391 1671 97 

t.n.v. Jos Willemsen landschapsproducties o.v.v. je naam, de cursus en de cursusdatum

Bij afzegging van deelname binnen 36 uur voor aanvang, wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht. Bij annulering door Teaming With Life wordt het bedrag teruggestort. Alle cursussen worden aangeboden met een niet goed geld terug garantie.

Corona:

Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen van het RIVM en houden we 1,5 meter afstand. Het grootste gedeelte van het programma vind buiten plaats. De binnenruimte kan het aantal personen op voldoende afstand herbergen. Wij zorgen voor de nodige producten voor handhygiëne.